Skip to main content

Allochronic and ecological models of sympatric speciation of plam trees on a small isolated island

Article Category

Article available in the folowing languages:

Odkrywanie sekretów ewolucji

Pytanie, czy nowe gatunki mogą powstawać bez konieczności istnienia barier naturalnych, takich jak rzeki czy góry, to temat debaty naukowej. Podobnie jak kwestia, czy pośród jednostek danej populacji mogą wytworzyć się wystarczająco silne różnice, aby powstały nowe gatunki?

Zmiana klimatu i środowisko

Zjawisko zwane specjacją sympatryczną może być procesem sterującym powstawaniem blisko spokrewnionych gatunków pielęgnic ('cichlid fish') w niektórych jeziorach Afryki, a także much owocówek ('fruit flies') oraz palm wyspowych ('island palms'). W ramach projektu 2Models zbadano rywalizujące ze sobą scenariusze, w celu wyjaśnienia powstania dwóch gatunków palm występujących na wyspie Lord Howe na Oceanie Spokojnym. Modele opracowane w ramach projektu pomogą naukowcom zrozumieć procesy, które ułatwiają lub utrudniają specjację sympaktryczną. Wyspa Lord Howe znajduje się pomiędzy Australią i Nową Zelandią i posiada unikalną florę i faunę. Naukowcy pobrali dane z 400 dorosłych drzew, zebrali próbki palm oraz przeprowadzili eksperyment transplantacji. Dla każdego gatunku palm opracowano eksperymentalną procedurę, która pozwala oszacować rozpraszanie się pyłków i nasion. Stworzono również bazę danych obejmującą całą wyspę, która zawiera lokalizację każdej dorosłej palmy dwóch siostrzanych gatunków, a także informacje na temat rodzaju gleby, na której drzewa te rosną. Jeden z gatunków, Howea belmoreana, rośnie wyłącznie na glebach wulkanicznych, podczas gdy inny gatunek, Howea forsteriana, rośnie zarówno na glebach wulkanicznych, jak i wapiennych. Dane zgromadzone podczas wypraw na wyspę zostały wykorzystane do stworzenia modelu opartego na algorytmie szybkiej kalkulacji. Powyższy model obejmuje obecnie komponenty, które pomogą wyjaśnić zmiany pór kwitnienia oraz transfer genów za pośrednictwem rozpraszania pyłków i nasion. Podsumowanie badań przeprowadzonych w ramach projektu 2Models pomoże dostarczyć sprawdzalne hipotezy, dzięki którym możliwe będzie zrozumienie procesów prowadzących do specjacji sympatrycznej roślin kwitnących. Powyższe prace pomogą UE stać się światowym liderem w tej istotnej dziedzinie nauki.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania