Skip to main content

Integrated approach to IMprove the supply chain for COntainer transport and integrated SECurity simultaneously

Article Category

Article available in the folowing languages:

Na drodze do lepszego transportu kontenerowego

Badacze przeanalizowali sposoby równoważenia potrzeb związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w globalnych łańcuchach dostaw ze skuteczną działalnością biznesową.

Technologie przemysłowe

W ostatnich latach branża logistyczna musi radzić sobie z dwiema sprzecznymi ze sobą tendencjami, tj. eliminowaniem barier handlowych w celu zapewnienia wolnego handlu oraz z coraz wyższymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń związanych z terroryzmem. Celem finansowanego przez UE projektu IMCOSEC jest opracowanie nowego podejścia, które zapewni bezpieczeństwo łańcuchów dostaw, a równocześnie pogodzi ten priorytet z wydajnością działań biznesowych. Potrzeby branży transportowej często były zaniedbywane podczas wcześniejszych działań, skoncentrowanych na opracowaniu technologii zapewniających większe bezpieczeństwo. Celem projektu IMCOSEC nie było wprowadzenie jak największej liczby zabezpieczeń, a wręcz przeciwnie – jak najmniejszej ich liczby, przy uwzględnieniu wykonalności oraz akceptowalności. Zespół projektu skoncentrował się na transporcie morskim oraz kontenerowym i przeanalizował łańcuchy dostaw w różnych najważniejszych światowych korytarzach transportowych, wskazując braki w danych związanych z bezpieczeństwem. Jego członkowie wzięli pod uwagę wszystkie potrzeby zainteresowanych stron, a także czynniki kulturowe i ludzkie, aby zdefiniować plan ukierunkowanych procedur i odpowiednich technologii, które można wdrożyć w ramach łańcuchów dostaw. Dojście do porozumienia w sprawie zagrożeń oraz minimalizowania wpływu na ponoszone przez operatorów komercyjnych koszty i inwestowany czas pomogło w zapewnieniu szerokiej aprobaty dla proponowanych technologii. Projekt umożliwił nawiązanie kontaktów w ramach sieci ekspertów z różnych dziedzin, a podjęta przez nich współpraca umożliwi w przyszłości dalsze prezentowanie i wdrażanie nowego podejścia. Podsumowując, projekt IMCOSEC będzie ułatwiać podnoszenie wydajności i bezpieczeństwa światowego handlu, od którego zależą współczesne gospodarki.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania