Skip to main content

A common data exchange system for agricultural systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Uporać się z problemami żywnościowymi

Zaspokojenie przyszłego zapotrzebowania na żywność będzie problemem dla producentów i dystrybutorów. Nowy system informatyczny daje gwarancję, że sprostają oni temu zdaniu.

Gospodarka cyfrowa

Przy nieustannie rosnącej liczbie ludności, zapotrzebowanie na żywność już teraz osiągnęło bezprecedensowy poziom, który nadal będzie się zwiększał. Zjawisko to wywiera presję na rolnictwo i powiązane z nim branże, takie jak handel czy logistyka. Sprostanie przyszłym wyzwaniom będzie wymagało koordynacji i dostępu do aktualnych informacji, przy czym obecnie żaden z tych warunków nie jest spełniony. Problemem tym zajęli się uczestniczy unijnego projektu AGRIXCHANGE ("A common data exchange system for agricultural systems"). AGRIXCHANGE to konsorcjum składające się z instytucji akademickich, rolników i firm agrobiznesowych. Jego celem jest opracowanie nowych sposobów wymiany informacji i wiedzy, które pomogą uczynić agrobiznes bardziej zrównoważonym, wydajnym i ekonomicznym. Głównym zadaniem jest wszechstronna analiza zdolności wymiany informacji między państwami członkowskimi UE oraz Szwajcarią. Badacze, zgodnie z przewidywaniami, stwierdzili duże zróżnicowanie pod względem organizacyjnym i komunikacyjnym, począwszy od poziomu praktycznie zerowego po systemy bardzo zaawansowane, ale zaobserwowali również kilka spójnych trendów. Wśród nich można wymienić starzenie się populacji rolników, co jest związane z brakiem adaptacji do technologii komunikacyjnych. Istnieje zatem konieczność poprawy infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach wiejskich. Kraje rozwijające się mają tu możliwość pozbycia się przestarzałej infrastruktury i bezpośredniego przejścia na zaawansowane systemy mobilne. Kolejnym ważnym działaniem było opracowanie ram odniesienia. Kluczową rolę odegrało tu narzędzie aXtool, którego zadaniem jest włączenie ram odniesienia do istniejących struktur AGRIXCHANGE. Jest to system zarządzania zawartością, który prowadzi użytkownika przez proces zamieszczania informacji, a także ułatwia ich wymianę. Aby dodatkowo ułatwić wymianę informacji, w ramach projektu AGRIXCHANGE założono platformę internetową zawierającą informacje na temat inicjatywy oraz umożliwiającą współpracę nad różnymi normami i kwestiami dotyczącymi projektu. Grupa w serwisie LinkedIn również pomaga w prowadzeniu dyskusji. Uczestnicy projektu zorganizowali cztery warsztaty w ramach szerszych, cieszących się dużym zainteresowaniem konferencji, dzięki czemu można było nawiązać owocną współpracę z innymi projektami unijnymi i pokrewnymi organizacjami. Ponadto, projekt AGRIXCHANGE współpracuje z różnymi europejskimi organizacjami normalizacyjnymi, nawiązując dzięki temu kontakty ze organizacjami światowymi w tej dziedzinie. Działania ta przyczyniają się do budowy ustandaryzowanego systemu dla europejskiego rolnictwa. Po ukończeniu systemu, europejskie organizacje będą mogły skuteczniej współpracować na rzecz zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na żywność.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania