Skip to main content

Carbon nanotube structures as innovative electrode materials for more efficient energy storage devices

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nanotechnologie węglowe w służbie energetyki

Stworzenie niezawodnych, a jednocześnie zrównoważonych i tanich źródeł energii należy do najważniejszych wyzwań XXI wieku. Udoskonalona technologia kondensatorów i akumulatorów oparta na nanorurkach węglowych walnie przyczyni się do realizacji tego celu.

Energia

Cały świat przechodzi na źródła energii alternatywne wobec spalania paliw kopalnych, aby uporać się z problemem wyczerpujących się zasobów i rosnących emisji. By można było stworzyć bardziej zrównoważone systemy energetyczne, potrzebne jest efektywne przechwytywanie, magazynowanie i kontrolowane uwalnianie energii. Pojazdy elektryczne są coraz szerzej dostępne na rynku, a wiele technologii jest bliskich komercjalizacji. Biorąc pod uwagę skalę transportu drogowego na całym świecie, technologie te mogą wywrzeć daleko idący wpływ na globalny krajobraz energetyczny. Owocna współpraca między Izraelem i USA doprowadziła do udoskonalenia urządzeń służących do magazynowania i konwersji energii na potrzeby tego i innych sektorów. W finansowanym ze środków UE projekcie NANOTUBE ENERGY naukowcy wykorzystali nanotechnologię węglową. Celem prac było zwiększenie mocy akumulatorów litowo-jonowych przeznaczonych do pojazdów elektrycznych, superkondensatorów do zastosowań o bardzo wysokiej gęstości oraz akumulatorów kwasowo-ołowiowych mających umożliwić lepsze wyrównanie obciążenia. Elektrody wykonane z nanorurek węglowych istotnie poprawiły sprawność superkondensatorów i akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Miały one natomiast pomijalny wpływ na sprawność akumulatorów litowo-jonowych. Szczególne znaczenie miały kompleksowe prace nad materiałami, geometrią i technikami produkcji elektrod. Wyniki badań, które opublikowano w 15 artykułach naukowych, wzmocniły pozycję naukowców i laboratoriów biorących udział w projekcie. Omawiana technologia przyczyniła się do rozwoju magazynowania i konwersji energii, a tym samym wniosła istotny wkład w upowszechnienie zrównoważonych technologii alternatywnych.

Słowa kluczowe

Nanotechnologia węglowa, energia, technologia akumulatorów, nanorurki węglowe, pojazdy elektryczne, litowo-jonowe, superkondensatory, kwasowo-ołowiowe, wyrównywanie obciążenia, przemiana energii

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania