Skip to main content

Transcriptional mutagenesis in mammalian cell systems: p53 signaling as a probe of cellular effects

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mutageneza transkrypcyjna w nowotworach

Środki chemiczne i fizyczne stanowią stałe zagrożenie dla integralności DNA i powodują zmiany w DNA. Pomimo istnienia systemów naprawy DNA w komórkach, niektóre zmiany nie są naprawiane i zakłócają replikację oraz transkrypcję DNA.

Zdrowie

Proces wstawiania błędów w powstającym RNA przez polimerazy RNA podczas transkrypcji w wyniku zmian w DNA określany jest mianem mutagenezy transkrypcyjnej (TM). Gdy ekspresja zmutowanego białka spowoduje przewagę dotyczącą wzrostu, TM może przyczyniać się rozwoju guza na różnych etapach. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Transcriptional mutagenesis in mammalian cell systems: p53 signaling as a probe of cellular effects" (TMP53COMPMIX) badali skutki komórkowe i znaczenie biologiczne TM na podstawie białka supresorowego p53. p53 wybrano ze względu na jego rolę w ochronie genomu regulującego życie i śmierć komórek. W omawianym projekcie badano wpływ TM na sygnałowanie białka p53, używając testowego wektora TM zawierającego uszkodzony gen supresji nowotworowej p53. Uczeni stworzyli nową strukturę ekspresji, kodującą zmutowane białko p53, przy pomocy techniki "gapped-duplex". Ponadto wektory kodowały także zielone białko fluorescencyjne, co zapewniało wewnętrzną kontrolę we wszystkich doświadczeniach. Skutki komórkowe TM biała p53 oceniono w komórkach H1299 ludzkiego niedrobnokomórkowego raka płuc, które zostały przejściowo stransfekowane przy pomocy sond lub wektorów kontrolnych. Badanie to pokazało, że TM białka p53 w kodonie 248 zachodzi w 14% w komórkach zdolnych do naprawy DNA oraz w 54% w komórkach o wytłumionym systemie naprawy DNA. Badano także biologiczne punkty końcowe, przy czym ustalono, że TM białka p53 prowadzi do deregulacji jego aktywności jako czynnika transkrypcyjnego. Co ważne, okazało się, że TM białka p53 rozregulowuje dalsze sygnałowanie uczestniczące w kontrolowaniu cyklu komórkowego. Omawiane prace miały na celu przeniesienie akcentu ze skutków mutagenezy związanych z replikacją DNA we wcześniejszych zmianach w DNA na rolę odgrywaną przez uszkodzenia DNA w syntezie RNA. Dzięki badaniu powstał innowacyjny system testowy umożliwiający badanie roli TM w chorobach ludzkich.

Słowa kluczowe

Mutageneza transkrypcyjna, rak, zmiany w DNA, naprawa DNA, zmutowane białko, rozwój guza, układy komórek ssaków, p53, skutki komórkowe, białko odpowiadające za supresję nowotworową, sygnałowanie p53, cykl komórkowy, synteza RNA, choroby ludzkie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022