Skip to main content

Cooperation in education In Nuclear CHemistry

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bardziej pomyślna przyszłość energetyki jądrowej

Powstał unijny projekt, którego zadaniem jest wspieranie edukacji i szkoleń w dziedzinie chemii jądrowej w Europie. Celem prac było stworzenie długofalowego programu Euratom dotyczącego szkoleń w zakresie rozszczepiania jąder atomowych, zajmującego się koordynacją działań w tej dziedzinie z myślą o poprawie jakości edukacji i rozwoju zawodowego w dziedzinie chemii jądrowej.

Energia

W przyszłości w energetyce jądrowej potrzebnych będzie więcej specjalistów, lepiej zharmonizowana edukacja i szkolenia w systemach krajowych oraz lepsza współpraca między nauką i przemysłem. Naukowcy biorący udział w projekcie CINCH ("Cooperation in education in nuclear chemistry") postanowili stworzyć wspólną bazę ułatwiającą rozwiązywanie tych i innych kwestii. W skład konsorcjum weszło dziewięć organizacji naukowych i przemysłowych z siedmiu krajów europejskich, w tym Norwegii i Rosji. Ogólnym celem projektu, organizowanego pod auspicjami programu szkoleń w zakresie rozszczepiania jądra atomowego (EFTS) siódmego programu ramowego (7PR), było koordynowanie edukacji na poziomie licencjackim i magisterskim, jak i doktoranckim. Partnerzy projektu podjęli wiele różnych działań, których rezultaty mają istotne, pozytywne znaczenie dla studentów, nauczycieli, naukowców i przemysłu. Prowadzone prace i badania koncentrowały się na analizie i tworzeniu programów zajęć, a ich owocem jest lista dostępnych podręczników i innych pomocy naukowych z zakresu chemii jądrowej. Identyfikacja i ocena potrzeb edukacyjnych umożliwiły opracowanie programów zajęć dla studiów magisterskich, które powinny stać się podstawą dla przyszłych europejskich studiów drugiego stopnia w dziedzinie chemii jądrowej. Ponadto w ramach CINCH przygotowano zbiór krótkich kursów modułowych dla różnych dziedzin współczesnej chemii jądrowej. Postało także narzędzie elektroniczne w formie wirtualnej platformy edukacyjnej, służącej do celów edukacyjnych, jak i szkoleniowych. Uruchomiono interaktywną bazę materiałów szkoleniowych w formacie wiki, która zachęca do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i uaktualnianiu materiałów. Inne działania doprowadziły do ukończenia długoterminowej zrównoważonej strategii na rzecz edukacji w dziedzinie chemii jądrowej oraz planu jej wdrożenia. Partnerzy CINCH poczynili postępy we wszystkich planowanych dziedzinach. Ich wspólne wysiłki pozwolą pokonać bariery w mobilności studentów i specjalistów, jak i wymiany wiedzy i doświadczenia.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania