Skip to main content

Integrated tactile surface actuator design

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększanie skuteczności systemów optycznych

Naukowcy połączyli siły, aby opracować układy materiałów inteligentnych (elastomerów dielektrycznych) do zastosowania w optyce adaptacyjnej.

Technologie przemysłowe

Początkowym celem projektu "Integrated tactile surface actuator design" (INTERACT) było opracowanie nowatorskiego interfejsu haptycznego z wykorzystaniem programowalnych topologii i kształtów. Miał on umożliwić użytkownikom odczuwanie wirtualnych obiektów wysuwających się z powierzchni interakcji, opcjonalnie również z siłowym przekazywaniem sygnałów zwrotnych. Interfejs haptyczny miały stanowić aktywatory przekazujące na skórę dotykowe informacje zwrotne dzięki zastosowaniu elastomeru dielektrycznego. W chwili otrzymania dofinansowania UE dla projektu INTERACT kierunek prac został zmieniony z interfejsów haptycznych na optykę adaptacyjną. Naukowcy zostali przeniesieni do Philips Research Optics Group. Połączenie podejścia projektowego zorientowanego na użytkownika, modelowania metodą elementów skończonych i wiedzy fachowej z zakresu aktywatorów z elastomerów dielektrycznych pozwoliło uczestnikom projektu INTERACT opracować nowe zastosowania w dziedzinie optyki adaptacyjnej. Prace zaowocowały licznymi publikacjami, demonstracjami i wnioskami patentowymi.

Słowa kluczowe

System optyczny, materiał inteligentny, elastomer dielektryczny, optyka adaptacyjna, dotykowy aktywator powierzchniowy, konstrukcja aktywatora, interfejs haptyczny, technologia haptyczna, dotykowe sygnały zwrotne, aktywator z elastomeru dielektrycznego

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania