Skip to main content

Determinants of eating behaviour in European children, adolescents and their parents

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsze wybory dotyczące żywności i stylu życia wśród europejskich rodzin dzięki unijnemu badaniu

Naukowcy uczestniczący w unijnej inicjatywie badawczej pracowali nad ograniczeniem problemu chorób związanych z odżywianiem poprzez badanie zależności i wpływu głównych czynników związanych z nawykami żywieniowymi i wyborami dotyczącymi żywności.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo
Badania podstawowe
Zdrowie

W 2005 roku Komisja Europejska uruchomiła platformę UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia, mającą poprawić sposób odżywiania się ogółu społeczeństwa i pomóc w walce z chorobami. Realizację tej inicjatywy wspiera finansowany przez UE projekt I.FAMILY. Konsorcjum dostarczyło dokładnych i konkretnych danych naukowych, w oparciu o które platforma będzie mogła prowadzić konkretne działania prowadzące do mierzalnych wyników. Partnerzy projektu badali rozwój dzieci, poszukując sposobów na poprawę stanu zdrowia młodych ludzi i rozwiązanie problemów, takich jak otyłość. W projekcie brała udział grupa kohortowa złożona z dzieci w wieku 2–10 lat z 8 krajów członkowskich. Badano czynniki biologiczne, behawioralne, społeczne i środowiskowe, które wpływają na dietę i stan zdrowia w czasie przejściowym, gdy dzieci wchodzą w okres dojrzewania. Zespół I.FAMILY wykorzystał dane zebrane w badaniu UE dotyczącym diety i stylu życia, w którym brało udział ponad 16 000 dzieci wraz z rodzicami i rodzeństwem. Dane te stanowiły podstawę do przeprowadzenia międzynarodowego badania naukowego. Przebadano 9617 dzieci, które teraz są w wieku od 7 do 17 lat. 7105 z nich uczestniczyło we wcześniejszym badaniu. W badaniu uczestniczyli również rodzeństwo i rodzice. Uczestnicy wypełniali kwestionariusze, udzielali wywiadów na temat relacji i zdrowia, brali udział w testach psychologicznych i badaniach fizycznych, dostarczyli próbki biologiczne i analizowali ich aktywność. Badanie dostarczyło kilku kluczowych informacji. Wskaźniki nadwagi/otyłości różnią się znacznie między regionami Europy, od około 40% do poniżej 10%. Dziewczęta są bardziej narażone na nadwagę/otyłość. Dzieci z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji częściej zmagają się z nadwagą lub otyłością niż dzieci z bardziej uprzywilejowanych grup. Ten podział społeczny nasila się, gdy dzieci dorastają. Gęstość energetyczna diety europejskich dzieci jest zbyt wysoka i wzrasta wraz z wiekiem. Dzieci z uboższych i mniej wykształconych rodzin znacznie częściej odżywiają się niezdrowo. Wyniki sugerują również, że istnieje związek między krótszym czasem snu a większą masą ciała, szczególnie u dzieci ze szkół podstawowych. Poprzez określenie czynników wpływających na wybory dotyczące odżywiania i stylu życia projekt I.FAMILY umożliwi dorosłym i dzieciom podejmowanie lepszych decyzji, które wspierają zdrowie przez całe życie.

Słowa kluczowe

Żywność, styl życia, nawyki żywieniowe, wybór produktów spożywczych, I.FAMILY

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania