Skip to main content

HIgh performance MAss market GNSS receiver muLti stAndard readY for mArket

Article Category

Article available in the folowing languages:

Poprawić skuteczność mobilnych odbiorników

Finansowany ze środków UE zespół badawczy opracowuje wielosatelitarny odbiornik GNSS, który pozwoli zwiększyć dokładność usług lokalizacyjnych (LBS).

Gospodarka cyfrowa

Urządzenie typu "system-on-chip" (SoC), wykorzystujące sygnały wielokonstelacyjne takich systemów, jak GPS, Galileo czy EGNOS, oznaczać będzie rewolucję w technologiach odbiorników GNSS. Technologie wspomaganego GNSS (A-GNSS) pozwalają na zwiększenie sprawności urządzeń sieciowych, jak i autonomicznych. Serwer A-GNSS zapewnia urządzeniu mobilnemu dane pomocnicze, dzięki czemu skraca się oczekiwanie na obliczenie pozycji użytkownika. Można go także łączyć z innymi technologiami pozycjonowania, na przykład czujnikami mikroelektromechanicznymi (MEMS), usprawniając w ten sposób nawigację radiową, szczególnie na terenach silnie zurbanizowanych oraz wewnątrz budynków. Finansowany ze środków UE projekt "High performance mass market GNSS receiver multi standard ready for market" (HIMALAYA) ma na celu opracowanie hybrydowego odbiornika GNSS ze specjalizowanym układem scalonym (ASIC), który można z łatwością montować na mobilnej platformie dostarczającej usługi LBS. Prace skupiają się na stworzeniu optymalnego rozwiązania A-GNSS, które będzie dostarczało wielokonstelacyjnych danych pomocniczych (GPS, Galileo, EGNOS). Urządzenie ASIC ma także umożliwiać wykorzystywanie technologii uzupełniających (MEMS, Wi-Fi, anteny). Konsorcjum zaprojektowało już serwer, który będzie obsługiwał protokół SUPL (Secure User-Plane Location) v2.0. Protokół SUPL to standardowa metoda wspomagania sieciowego w usługach LBS, służąca do komunikacji bezprzewodowej. Ponadto przeanalizowano algorytmy potrzebne do zwiększenia dokładności pozycjonowania na terenach miejskich. Zaprojektowano również wersję wstępną anten do telefonów komórkowych, działających na różnych zakresach częstotliwości i spełniających wymogi w zakresie promieniowania. Zespół naukowców zdefiniował rodzaj urządzenia LBS, które ma zostać zbudowane w celach demonstracyjnych. Zaprojektowano także architekturę podsystemów radiowych i pasma podstawowego odbiornika SoC GNSS. Do wykonania pozostają jeszcze ostateczne próby demonstracyjne. W tym przypadku hybrydowy system ASIC zostanie zintegrowany z platformą do zastosowań mobilnych i osobistych. Wykorzystanie urządzenia w warunkach rzeczywistych pozwoli na ocenę jego przydatności oraz potwierdzi wartość systemów Galileo i EGNOS na rynku masowym.

Słowa kluczowe

Globalny system nawigacji satelitarnej, odbiornik, usługi lokalizacyjne, wspomagany GNSS, Galileo, Wi-Fi, bezpieczny protokół lokalizacji użytkownika

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania