Skip to main content

Converging broadcast and user generated content for interactive ultra-high definition services

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nadawanie amatorskich materiałów informacyjnych w ultrawysokiej rozdzielczości

Przekazywanie mediom materiałów wideo przez widzów dobrze wpływa na oglądalność, jednak zwykle wiąże się z niską jakością. Nowa technologia opracowana w Unii Europejskiej rozwiązuje ten problem.

Gospodarka cyfrowa

W dawnych czasach treści telewizyjne były produkowane w całości przez profesjonalistów, przy minimalnym zaangażowaniu widzów. Dzięki postępowi technologicznemu każdy otrzymał możliwość tworzenia i udostępniania filmów wideo, co spowodowało, że stacje telewizyjne w coraz większym stopniu zaczęły korzystać także z treści tworzonych przez amatorów. Biorąc pod uwagę stale rosnącą popularność większych ekranów o wyższych rozdzielczościach, a także możliwości konsumpcji treści na żądanie, jakość przekazywanych przez widzów filmów rzadko spełnia wyśrubowane wymogi producentów. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu COGNITUS powstało oprogramowanie pozwalające na automatyczną konwersję filmów wideo dostarczanych przez widzów do standardu Ultra High Definition (UHD) pozwalającego na ich nadawanie w telewizji. Standardowy film w rozdzielczości HD składa się z 1 920 kolumn i 1 080 rzędów pikseli. Czterokrotnie wyższa rozdzielczość UHD, która oferuje jakość porównywalną z filmami kinowymi, wynosi 3 840 na 2 160 pikseli. Poprawianie dowolnego filmu Partnerzy uczestniczący w pracach projektu opracowali technologie, które umożliwiły dokonywanie takiej konwersji. Zestaw narzędzi opracowany w ramach projektu obejmuje aplikacje na urządzenia mobilne dla widzów, aplikację internetową dla producentów, zawierającą narzędzia inteligentnego wyszukiwania treści oraz tworzenia scenariuszy, a także szereg innych modułów. Zespół projektowy zaprezentował także łatwość, z jaką możliwe jest wplatanie przekonwertowanych materiałów wideo w transmisje z dużych wydarzeń, pokazując jednocześnie korzyści, jakie mogą czerpać nadawcy z tego rozwiązania. Oprogramowanie opracowane przez zespół sprawia, że nagrywane amatorsko materiały filmowe wyglądają i brzmią bardziej profesjonalnie. „Amatorskie nagrania w wielu przypadkach są niestabilne, charakteryzują się niską rozdzielczością i zniekształconym dźwiękiem, na przykład często słyszalny jest dźwięk podmuchów wiatru”, mówi dr Marta Mrak, koordynatorka projektu COGNITUS. „Wszystkie te problemy automatycznie rozwiązuje nasze oprogramowanie”. Opracowane narzędzia te poprawiają również metadane, zmieniają liczbę klatek na sekundę, dopasowują zakres dynamiczny, a także dokonują kompresji dźwięku i plików. Testy inteligentnych rozwiązań Biorąc pod uwagę złożoność formatów materiałów filmowych przesyłanych przez widzów oraz liczbę potencjalnych problemów, ręczna konwersja nie jest możliwa we wszystkich przypadkach. Nowe oprogramowanie opracowane w ramach projektu COGNITUS obejmuje algorytmy oparte na technologii sztucznej inteligencji, które pozwoliły na automatyzację kontroli jakości i ulepszeń. Prośby do widzów o przesyłanie nagrań mogą również przynieść szereg trudności nadawcom. „Dlatego opracowaliśmy narzędzia, które pozwolą producentom na szybkie wyszukiwanie filmów związanych z tworzonym przez nich programem”, wyjaśnia dr Mrak. „Narzędzia te umożliwiają między innymi zautomatyzowane uzupełnianie metadanych w plikach wideo, aby można było je wykorzystać w celu inteligentnego wyszukiwania”. Wyszukiwanie może odbywać się na podstawie słów kluczowych, a także podobieństw wizualnych lub dźwiękowych. Zespół projektu COGNITUS przeprowadził testy systemu podczas publicznych wydarzeń kulturalnych na terenie Zjednoczonego Królestwa, w tym między innymi podczas London Pride, Festiwalu Fringe w Edynburgu oraz festiwalu Royal Edinburgh Military Tattoo, a także w ramach różnych piłkarskich rozgrywek ligowych w Grecji. We wszystkich testowanych przypadkach widzowie wykorzystali aplikację mobilną COGNITUS do przesyłania nagranych przez siebie materiałów wideo. Takie działania pozwoliły na uzyskanie filmów przedstawiających spontaniczne wydarzenia, których nie była w stanie uchwycić profesjonalna ekipa filmowa, z punktu widzenia samych widzów, a ich jakość była zadowalająca dla producentów telewizyjnych. Testy przeprowadzone w ramach projektu wykazały skuteczność rozwiązania oraz pozwoliły na sprawdzenie osiągów platformy w realnych warunkach, przekraczając oczekiwania pod wieloma względami. Radar Innowacji Komisji Europejskiej, nagradzający najważniejsze innowacje, wyróżnił wiele modułów oprogramowania. Współpraca w ramach badań oraz na rynku Zespół projektowy nawiązał również owocną współpracę z innymi projektami w ramach programu „Horyzont 2020”. Jednym z nich był projekt InVID, pracujący nad rozwiązaniem pozwalającym producentom wiadomości telewizyjnych potwierdzać autentyczność materiałów przesyłanych przez widzów. Partnerzy projektu COGNITUS są zainteresowani komercyjnym zastosowaniem rezultatów projektu. Naukowcy współpracują obecnie z decydentami w celu wprowadzenia rozwiązania na rynek. Opracowane w ramach projektu narzędzia pozwolą społeczeństwu wzięcie udziału w procesie produkcji treści nadawanych w telewizji. Włączanie amatorskich nagrań z wydarzeń publicznych daje widzom poczucie lepszej reprezentacji oraz sprawia, że są bardziej zaangażowani w oglądane treści. Dzięki integracji społeczeństwa, projekt COGNITUS pozwala również na obniżenie kosztów produkcji telewizyjnej.

Słowa kluczowe

COGNITUS, wideo generowane przez użytkowników, UHD, uczenie maszynowe, automatyzacja, treści nadawane, sztuczna inteligencja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania