Skip to main content

Research*eu

Nasz magazyn przedstawia najbardziej obiecujące wyniki projektów z różnych dziedzin, a każdy z numerów poświęcony jest odrębnemu obszarowi tematycznemu

W związku z decyzją Komisji Europejskiej o zaprzestaniu publikacji magazynu Research*eu wydanie nr 108 ze stycznia 2022 roku, zatytułowane „Gospodarstwa rolne przyszłości”, jest ostatnim numerem magazynu.

Przez ostatnie 10 lat na łamach magazynu Research*eu były publikowane treści dotyczące najciekawszych, najbardziej innowacyjnych i najważniejszych projektów badawczych finansowanych ze środków UE i realizowanych na całym świecie.

Mimo że nowe numery magazynu nie będą już publikowane, czytelnicy nadal będą mieli dostęp do wersji online i PDF wszystkich wydań w serwisie CORDIS oraz możliwość zamawiania wydań drukowanych.

NR 108GRUDZIEŃ 2021 / STYCZEŃ 2022Temat specjalnyGospodarstwa rolne przyszłości – przede wszystkim precyzja

Od ponad pół wieku europejski system rolniczy nastawiony jest na zapewnienie stabilnych dostaw możliwie najtańszej żywności. Sukces w tej dziedzinie został jednak okupiony znacznymi kosztami środowiskowymi, ponadto coraz częściej dostrzegamy fakt, że próby konkurowania z tańszą żywnością z importu wywołają jedynie presję na obniżanie cen do najniższych możliwych poziomów. Postawienie na ekologiczną i zrównoważoną przyszłość wymaga zmiany sposobu uprawy żywności w Europie.

Czytaj dalej
Wcześniejsze wydania