European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Zacieśnianie współpracy UE-Indie w zakresie nauki, technologii i innowacji

Dwa dofinansowane ze środków unijnych projekty – INNO INDIGO oraz INDIGO POLICY – koncentrują się na wsparciu dialogu politycznego i zacieśnianiu współpracy naukowej między UE a Indiami.

Badacze i innowatorzy z Europy i Indii połączyli siły, aby zacieśnić współpracę i podjąć wyzwania z zakresu innowacji w ramach dwóch, dofinansowanych z 7PR, projektów INNO INDIGO oraz INDIGO POLICY. Oba projekty, których realizacja rozpoczęła się w listopadzie 2013 r., mają na celu opracowanie transnarodowej i bilateralnej współpracy UE-Indie w zakresie nauki, technologii i innowacji. Bazować będą na wynikach prac wcześniejszego projektu o nazwie NEW INDIGO, w ramach którego z powodzeniem wdrożono systemy transnarodowych zaproszeń do składania wniosków UE-Indie (program partnerski NEW INDIGO) i zaoferowano interesariuszom platformę do dyskusji nad strategiami badań naukowych. INNO INDIGO i INDIGO POLICY wykorzystają te podwaliny do skoncentrowania się na wsparciu dialogu politycznego i zacieśnieniu współpracy naukowej między UE a Indiami. INNO INDIGO, którym kieruje Niemiecka Agencja Kosmiczna (DLR), jest częścią inicjatywy Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA)-Net. Projekt ułatwi tworzenie sieci organizacji finansujących w Europie i Indiach za pośrednictwem otwartej platformy skierowanej do podmiotów finansujących, która umożliwi regularne omawianie, przygotowywanie i wdrażanie wspólnych zaproszeń. W toku realizacji INNO INDIGO, przewidywane jest ogłoszenie trzech zaproszeń do składania wniosków. Zespół pracujący nad projektem INNO INDIGO dąży do wykorzystania doświadczenia zdobytego w toku projektu NEW INDIGO, aby kontynuować zacieśnianie współpracy UE-Indie oraz wspomagać i dalej rozwijać działalność zarówno bilateralną, jak i multilateralną. Nowe wyzwania podjęte w ramach projektu INNO INDIGO dotyczą sposobów wprowadzania pomysłów na rynek, wspomagania młodych naukowców i rozwijania nowych form współpracy. Tymczasem INDIGO POLICY będzie wspomagać istniejące struktury dialogu w zakresie nauki, technologii i innowacji poprzez dostarczanie dowodów analitycznych, zapewnienie wsparcia operacyjnego oraz specjalnych środków PR i działań pilotażowych. W szczególności INDIGO POLICY zapewni monitoring, analityczne dane wejściowe oparte na dowodach oraz doradztwo w zakresie polityki, aby pobudzać i rozszerzać współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji między Europą a Indiami, zwłaszcza w ramach programu „Horyzont 2020”. Partnerzy projektu, pod kierunkiem Centrum na rzez Innowacji Społecznych w Austrii, będą także koordynować program partnerski w dziedzinie biotechnologii i zdrowia na potrzeby europejskich i indyjskich instytucji badawczych. Zespół INDIGO POLICY buduje także platformę technologiczną na rzecz wody, aby zgromadzić europejskie i indyjskie przedsiębiorstwa, instytucje, uczelnie i grupy finansowe zorientowane na innowacje technologiczne w sektorze wody. Platforma ma umożliwić zdefiniowanie tematycznego planu działania w zakresie technologii wody, opracowanie modelu biznesowego i w konsekwencji wspomaganie jego wdrażania. Obydwa projekty INDIGO będą ze sobą ściśle współdziałać w celu optymalizacji swojego oddziaływania w ciągu nadchodzących trzech lat. Zespoły projektowe zorganizują wspólnie trzy nowe edycje dni współpracy UE-INDIE w zakresie nauki, technologii i innowacji. Mają również wspólną witrynę, w której zamieszczane są informacje skierowane do naukowców, agencji finansujących, decydentów i przedsiębiorców.Więcej informacji:INNO INDIGO and INDIGO POLICY http://indigoprojects.eu/ Karta informacji o projekcie INNO INDIGO: http://cordis.europa.eu/projects/rcn/109836_pl.html Karta informacji o projekcie INDIGO POLICY: http://cordis.europa.eu/projects/rcn/109838_pl.html

Kraje

Austria, Niemcy