Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Wysuń kandydaturę swojego faworyta do nagrody Europejski Wynalazca 2015!

Europejski Urząd Patentowy (EPO) rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do prestiżowej nagrody „Europejski Wynalazca 2015”. To będzie 10. edycja konkursu i każdy obywatel może teraz http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html (zgłosić...

Nagroda „Europejski Wynalazca” – wyraz uznania dla wyjątkowych wynalazców, wnoszących wkład w społeczny i technologiczny postęp oraz wzrost gospodarczy – obejmuje pięć kategorii, w których otwarto nominacje: „Całokształt dorobku”, „Małe i średnie przedsiębiorstwa”, „Przemysł”, „Badania” oraz „Kraje pozaeuropejskie”. Ceremonia rozdania nagród edycji 2014 miała miejsce w czerwcu w Berlinie. Uhonorowani zostali autorzy tak zróżnicowanych dokonań jak między innymi druk 3D, nowy lek przeciw gruźlicy (TB) i szybki test DNA. Artur Fischer z Niemiec, jeden z najbardziej płodnych wynalazców wszech czasów, został uhonorowany nagrodą w kategorii „Całokształt dorobku”. Fischer wynalazł kołek rozporowy (nazywany kołkiem rozporowym Fischera), który zrewolucjonizował przemysł budowlany w 1958 r. i od tamtej pory używany jest powszechnie na całym świecie. Natomiast laureatem „Narody publiczności” został Masahiro Hara z Japonii za wynalezienie wszechobecnego już teraz kodu QR. Nie upłynęły jeszcze dwa miesiące od tegorocznej ceremonii, a EPO już przygotowuje się do kolejnej. Szeroko zakrojony proces selekcji wymaga jak najwcześniejszego rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń. Każdy może wysunąć kandydaturę wynalazcy lub wybrany przez siebie wynalazek. EPO zachęca także ponad 4 000 swoich urzędników patentowych oraz tych pracujących w krajowych urzędach patentowych w 38 państwach członkowskich EPO do proponowania kandydatur wybitnych wynalazców. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa 10 października 2014 r. Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach, z których każda skupia się na czym innym: „Przemysł” – wyróżniające się i uwieńczone sukcesem technologie opatentowane przez duże przedsiębiorstwa europejskie; „MŚP” – wyjątkowe wynalazki małych i średnich przedsiębiorstw; „Badania” – pionierscy wynalazcy pracujący na uczelniach lub w instytutach badawczych; „Całokształt dorobku” – w uznaniu za długofalowy wkład indywidualnego wynalazcy europejskiego i „Kraje pozaeuropejskie” – wyróżnia wynalazców spoza Europy, którzy uzyskali patent europejski. Wszystkie zgłoszenia są poddawane analizie prawnej i technicznej przez urzędników patentowych. Ostateczna selekcja dokonywana przez międzynarodowe jury opiera się nie tylko na ocenie oryginalności technologicznej wynalazków, ale głównie na ich oddziaływaniu gospodarczym i społecznym. Spośród wszystkich zgłoszeń jury wyłania 15 wynalazców w pięciu kategoriach. Ostateczni laureaci nagród zostaną ogłoszeni w czasie uroczystej gali, którą zaplanowano na czerwiec 2015 r. w Paryżu. „Innowacje są kluczem Europy do zapewnienia wzrostu gospodarczego i dobrobytu w przyszłości” – stwierdził Prezes EPO, Benoît Battistelli. „Nagroda ‘Europejski Wynalazca’ to nasz hołd dla wybitnych badaczy i naukowców, którzy umożliwiają przede wszystkim to, co zazwyczaj określamy mianem postępu. Chciałbym zaprosić wszystkich obywateli do zgłaszania wybranych przez siebie kandydatur na rok 2015”.Więcej informacji:http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html

Kraje

Belgia