Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

CORDIS Express: eksploracja i rozwój potencjału naszych oceanów

To wydanie CORDIS Express poświęcone jest pracom badawczym, które eksplorują oceany i przyczyniają się do ich ochrony oraz rozwijają ich potencjał jako źródła żywności, energii i leków.

Oceany pokrywają 71% powierzchni naszej planety, a ich słone wody są obfitym i w dużej mierze niezbadanym źródłem żywności, energii i leków. Skrywają wiele sekretów, które czekają na odkrycie – ponad 90% bioróżnorodności morskiej nadal pozostaje niewiadomą. To oznacza ogromne szanse na odkrycie nowych gatunków i zastosowań biotechnologii morskiej. Oceany mogą pozostać przez wiele nadchodzących lat stałym źródłem artykułów pierwszej potrzeby, a także skarbnicą nieznanych jeszcze zastosowań, jeżeli zdołamy w sposób zrównoważony zarządzać naszymi ekosystemami morskimi. Dwa działy programu „Horyzont 2020” zostały poświęcone ochronie zasobów morskich i rozwojowi ich olbrzymiego potencjału: Zasoby wodne i Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka. Pośród celów znalazła się optymalizacja zrównoważonego wkładu rybołówstwa i akwakultury w bezpieczeństwo żywnościowe; umacnianie biotechnologii morskiej w celu stymulowania „niebieskiego” wzrostu oraz rozwijanie przekrojowych badań morskich, aby wykorzystać potencjał europejskich oceanów, mórz i wybrzeży. To wydanie CORDIS Express poświęcone jest finansowanym ze środków unijnych projektom badawczym w toku, w ramach których analizowany jest potencjał oceanów i możliwości jego wykorzystania. - Exploring the depths of the ocean-the new frontier in biotechnology - Science explores deepest, coldest and hottest places on the planet - Placing Europe at the forefront of marine biodiversity conservation - How to protect Europe's seas - Ogólna strategia dla europejskich badań morskich - Zdrowsze morza na rzecz zdrowszej gospodarki - http://cordis.europa.eu/result/rcn/91622_pl.html (Wpływ składowania CO2 pod wodą na ekosystemy morskie)Więcej informacji: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/find-your-area

Kraje

Belgia