European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Platforma wspomagająca odbiorców w dążeniu do zrównoważonego zużycia energii

Podczas gdy promocja zrównoważonych dostaw energii elektrycznej wymaga koordynacji na szczeblu UE, ich wdrażanie powinno odbywać się lokalnie. Jeżeli jednak wszystkie podmioty – w tym odbiorcy – mają odegrać swoją rolę, to będą potrzebować wiedzy i środków...

To nadrzędny cel dofinansowanego ze środków unijnych projektu CASSANDRA, w ramach którego wypracowano sposób wspomagania odbiorców w obniżaniu zużycia energii i rachunków za prąd. Trwałą spuścizną zakończonego w kwietniu 2014 r. projektu jest platforma typu open source, która umożliwia zarówno odbiorcom, jak i interesariuszom porównywanie scenariuszy zużycia energii. Jej innowacyjność polega na tym, że można ją wykorzystywać do wizualizacji indywidualnego zużycia energii, a także zapotrzebowania całego miasta na energię. W toku prac nad projektem CASSANDRA przeprowadzono ewaluację skuteczności platformy na podstawie przypadków testowych w Szwecji i we Włoszech, z wykorzystaniem rzeczywistych danych. Pierwszy test pilotażowy przeprowadzono w dużym centrum handlowym na przedmieściach Mediolanu, Włochy, a drugi w budynku wielorodzinnym w Luleå, Szwecja. Te dwa scenariusze pokazały, w jaki sposób narzędzie może posłużyć do zaspokajania potrzeb rozmaitych użytkowników końcowych. Uczestnicy byli w stanie uzyskać dokładny obraz swojego zużycia energii i zapotrzebowania w tym zakresie, co przełożyło się na bardziej energooszczędne zachowania. Ważną lekcją wyciągniętą z tych dwóch testów pilotażowych był sposób, w jaki uczestnikom udawało się obniżać zużycie energii elektrycznej w godzinach szczytu, a przez to uzyskać ogólne obniżenie rachunków za energię elektryczną. Kolejna ważna nauka do wyniesienia z obydwu scenariuszy jest taka, że osoby mniej przekonane na początku do efektywności energetycznej ostatecznie zainteresowały się nią bliżej i bardziej się angażowały. To podkreśla wagę przekazywania odbiorcom dokładnych i przydatnych informacji, które mogą zaowocować przyjaznym dla środowiska i gospodarnym zachowaniem. Dwa udane testy pilotażowe zachęciły zespół CASSANDRA do opracowania oprogramowania, które można by udostępnić szerokiemu odbiorcy. Projekt poświęcony był także potrzebom rynku energii, który w ostatnich kilku latach przeszedł gruntowną zmianę. Zrównoważenie nie jest już opcją, tylko głównym celem polityki energetycznej UE, a przedsiębiorstwa europejskie muszą podjąć odpowiednie kroki, aby się przystosować. Co więcej produkcja energii uległa rozdrobnieniu wraz z rosnącą liczbą zdecentralizowanych i drobnych elektrowni, korzystających z odnawialnych źródeł energii. To ważne, aby sektor energetyki postrzegał te zmiany jako ogromną szansę na osiągnięcie oszczędności energii i zapewnienie nowego poziomu obsługi klienta. Aby zapewnić zrównoważenie projektu w perspektywie długoterminowej i pobudzać zainteresowanie platformą, zbudowano sieć interesariuszy CASSANDRA. Sieć tworzą zaangażowane osoby, przedsiębiorstwa i organizacje z całego szeregu branż, które łączy wspólne zainteresowanie projektem i jego zastosowaniami. Celem jest wymiana informacji, pomysłów i przemyśleń na temat platformy CASSANDRA oraz stwarzanie członkom możliwości jej testowania i dzielenia się opiniami.Więcej informacji:CASSANDRA http://www.cassandra-fp7.eu/ Karta informacji o projekcie: http://cordis.europa.eu/project/rcn/100985_pl.html

Kraje

Grecja