European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

CORDIS Express: wzajemne stymulowanie prac badawczych i transportu morskiego

Jeżeli nauka może udoskonalić transport morski to odwrotna zależność również będzie prawdziwa: morza i oceany są wypełnione po brzegi zasobami o ogromnym potencjale dla nauki. To wydanie CORDIS Express poświęcone jest tej wzajemnie korzystnej relacji i przedstawia wybór artykułów poświęconych tej tematyce.

Transport morski w UE pełni znaczącą rolę. Statystyki mówią same za siebie: niemal 90% zewnętrznego handlu towarowego UE odbywa się drogą morską, żegluga morska bliskiego zasięgu stanowi 40% wymiany wewnątrzunijnej wyrażonej w tonokilometrach i ponad 400 milionów pasażerów każdego roku wsiada na pokład i wysiada w europejskich portach. Jednak sektor staje również w obliczu poważnych wyzwań. Katastrofa wycieczkowca Costa Concordia w 2012 r. dowiodła, że w nadchodzących latach w centrum zainteresowania ustawodawców, przedsiębiorców i inżynierów powinno znajdować się bezpieczeństwo, a jednocześnie na szczycie listy priorytetów UE plasuje się minimalizowanie oddziaływania transportu morskiego na środowisko. Unijni naukowcy – w szczególności ci dofinansowywani ze środków 7PR i programu „Horyzont 2020” – odegrają kluczową rolę w podejmowaniu tych wyzwań. Jeżeli nauka może udoskonalić transport morski, to odwrotna zależność również będzie prawdziwa: morza i oceany są wypełnione po brzegi zasobami, które stwarzają ogromny potencjał dla szerokiego wachlarza sektorów. Pośród nich znajduje się opieka zdrowotna i leki, obserwacja zmiany klimatu, badania naukowe nad ewolucją biologiczną, energią, a nawet kosmetykami. Aby optymalnie wykorzystać ten potencjał, naukowcy potrzebują efektywnych rozwiązań w zakresie transportu morskiego, wyposażonego w przełomowe technologie. To wydanie CORDIS Express poświęcone jest wzajemnie korzystnej relacji nauki i transportu morskiego. Poniżej wybór artykułów, które z pewnością spotkają się z zainteresowaniem. - Radykalna poprawa bezpieczeństwa statków dzięki technologii bezprzewodowej - Wyznaczanie trendów w nauce: naukowcy kończą rejs statkiem napędzanym energią słoneczną w poszukiwaniu najstarszej osady w Europie - Safer designs for ultra-large container ships - Science explores deepest, coldest and hottest places on the planet - Nowe życie starych statków - Badania morskie rozwijają żagle - Okrętowe silniki wysokoprężne na gaz ziemny

Kraje

Belgia