Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Czy interaktywne gry komputerowe mogą pomagać w rozwiązywaniu konfliktów na boisku szkolnym?

Dofinansowywani ze środków unijnych naukowcy postanowili wykorzystać popularność i potencjał edukacyjny gier komputerowych, aby umożliwić dzieciom zastanawianie się nad sytuacjami konfliktowymi i radzenie sobie z nimi. Nowe gry mogą być wykorzystywane przez nauczycieli z całej Europy.

Od przepychanek na boisku szkolnym po zastraszanie w miejscu pracy – konflikt może naprawdę szkodliwie oddziaływać nie tylko na rozwój i szczęście jednostki, ale także na dobre samopoczucie wspólnoty. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów we wczesnym wieku może mieć zatem pozytywny wpływ na relacje interpersonalne, pozwalając budować szczęśliwsze i pewniejsze siebie pokolenie oraz społeczeństwo cieszące się większą swobodą. Z tego właśnie względu w ramach dofinansowywanych ze środków unijnych prac badawczych postanowiono wykorzystać popularność i potencjał edukacyjny gier komputerowych, aby umożliwić dzieciom zastanawianie się nad sytuacjami konfliktowymi i radzenie sobie z nimi. W toku niedawno zakończonego projektu SIREN opracowano gry, które automatycznie generują sytuacje konfliktowe odpowiadające różnym scenariuszom, dzięki czemu system może być wykorzystywany przez nauczycieli w całej Europie. Przedsięwzięcie miało również dowieść, że gry edukacyjne z „poważnym” przesłaniem nie muszą być nudne. Nad projektem pracowali intensywnie przez trzy lata naukowcy z Danii, Grecji, Portugalii, USA i Zjednoczonego Królestwa. W tym czasie powstała – przy udziale projektantów z Instytutu Gier Cyfrowych przy Uniwersytecie Maltańskim – gra „Village Voices”, zapowiadając przeniesienie na wyższy poziom kształcenia opartego na grach przeznaczonych do sal lekcyjnych. Gra „Village Voices” została wyróżniona nagrodą za najlepszą grę edukacyjną w Europie w edycji 2013 konkursu „Poważne gry” (2013 Serious Game Awards). Zasadnicze założenie gry „Village Voices” polega na tym, że uczniowie wcielają się w jedną z czterech postaci ze średniowiecznej wioski. Wszystkie postaci z gry są od siebie wzajemnie zależne, co staje się coraz bardziej widoczne wraz z postępem gry. Od samego początku nadrzędnym celem gry jest zgłębianie różnego rodzaju powszednich konfliktów, które pojawiają się na boisku szkolnym, od kłótni przyjaciół i różnicy zdań po spory o przedmioty. Łącząc technologie interaktywnej narracji i modelowania emocjonalnego, gry są zabawne i mają ukryty cel edukacyjny. Inteligencja komputerowa automatycznie wykrywa, na ile wysoki jest poziom konfliktu na podstawie działań gracza i przewiduje jego samopoczucie. Ponadto w grze nie obowiązują żadne prawa ani nie ma środków służących do ich egzekwowania. Aby odnieść sukces, trzeba poradzić sobie z sytuacjami konfliktowymi. Gracze mogą kraść, a nawet niszczyć czyjąś własność. Generowane są sytuacje zapalne, aby zmuszać graczy do wyboru między współpracą a odwetem. Wreszcie projekt ma posłużyć do dokładnej ewaluacji oddziaływania gier edukacyjnych, takich jak „Village Voices”, na uczniów. Zespół stwierdził, że istotnym komponentem edukacyjnym jest czas po zakończeniu gry, kiedy gracze mogą zebrać się i wspólnie przedyskutować wybory, jakich dokonywali w czasie gry. W ten sposób gra podkreśla wagę zacieśniania relacji społecznych – w pierwotnym znaczeniu tego wyrażenia – między przyjaciółmi, znajomymi i innymi uczniami w czasie codziennych kontaktów. Kluczowym elementem, warunkującym ewentualną zmianę na lepsze, jest stosowanie wiedzy nabytej w świecie online w kontaktach rzeczywistych. Projekt SIREN dobiegł końca, ale sukces gry „Village Voices” powinien sprawić, że w przygotowaniu znajdą się wkrótce inne gry edukacyjne.

Kraje

Grecja

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne
Społeczeństwo

28 Października 2016