Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Wyznaczanie trendów w nauce: gaworzenie z niemowlęciem może przyspieszać rozwój umiejętności językowych

Wyniki nowych badań sugerują, że wyraźne próby zrozumienia tego, co niemowlęta starają się powiedzieć, mogą przyspieszyć proces uczenia się języka.

Naukowcy z Uniwersytetu Iowa (UI) i Uniwersytetu Indiana odkryli, że sposób w jaki rodzice reagują na gaworzenie dzieci może kształtować u niemowląt umiejętności komunikowania się. Wedle wyników badań, jeżeli rodzice zachowują się tak, jakby rozumieli dziecięcą paplaninę, niemowlęta wykazują „intensyfikację rozwoju zaawansowanych wokalizacji spółgłoskowo-samogłoskowych”. Zespół naukowców jest przekonany, że ustalenia podważają przekonanie, że komunikacja ludzka jest wrodzona i pozostaje poza wpływem rodziców. Naukowcy argumentują, że rodzice, którzy świadomie włączają się w gaworzenie niemowląt, mogą przyspieszyć wokalizację i przyswajanie języka przez dzieci. „Nie oznacza to, że odkryliśmy rolę reagowania” – zauważa Julie Gros-Louis, adiunkt psychologii na UI i autorka raportu. „Znaczenie ma raczej sposób, w jaki reaguje matka”. Naukowcy obserwowali dwa razy w miesiącu interakcje między 12 matkami a ich ośmiomiesięcznymi niemowlętami w czasie swobodnej zabawy przez okres sześciu miesięcy. Zauważyli, że matki reagowały na pozytywne wokalizacje swoich dzieci, takie jak gaworzenie i mruczenie, zwłaszcza kiedy było skierowane do nich. Zespół ustalił, że niemowlęta, których matki reagowały na to, co jak sądziły mówiły ich dzieci, wykazywały postępy w zaawansowanych rozwojowo wokalizacjach spółgłoskowo-samogłoskowych. Z czasem niemowlęta zaczynały coraz więcej gaworzyć do matek. Z drugiej strony niemowlęta, których matki nie starały się tak bardzo ich zrozumieć i raczej przekierowywały uwagę dzieci na coś innego, nie wykazywały takiego samego postępu w umiejętnościach językowych i komunikacyjnych. Jak donosi »Medical News Today« (MNT), wszystkie matki biorące udział w projekcie wypełniły miesiąc po zakończeniu badań ankietę, która szczegółowo opisywała rozwój języka ich dzieci. Jak czytamy w MNT: „Niemowlęta, których matki były uważne na gaworzenie w czasie badań, posługiwały się większym zasobem słów i gestów w wieku 15 miesięcy niż niemowlęta, których matki zwracały mniejszą uwagę na gaworzenie swoich dzieci w toku badań”. Magazyn »Atlantic« podsumowuje: „Konkluzja jest taka, że sposób w jaki rodzice mówią do niemowląt może być równie istotny jak częstotliwość tej komunikacji”. To upoważnia nas – wedle magazynu »Atlantic« – do „zwracania się do niemowląt, jakby były miniaturowymi dorosłymi”. Raport z badań został opublikowany w lipcowo-sierpniowym wydaniu czasopisma »Infancy«.Więcej informacji:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/infa.12054/abstract

Kraje

Stany Zjednoczone