Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-24

Article available in the following languages:

Skoordynowany cykl przewozowy to sprawniejsze podróżowanie liniami lotniczymi

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu INTERACTION skoordynowali procesy cyklu przewozowego związane z odprawą pasażerów i bagażu, frachtem i obsługą naziemną na rzecz sprawniejszego i bardziej przewidywalnego podróżowania.

Czy to w sprawach służbowych, czy rekreacyjnie niemal każdy z nas w końcu ulega urokom podróżowania samolotem. Od przybycia na lotnisko, odprawienia bagażu i wejścia na pokład samolotu, po przemknięcie niepostrzeżenie do odległego miejsca. To co niegdyś wydawało się tak pełne błogiego spokoju może szybko przekształcić się w podszyty stresem chaos. Dla wielu z nas to aż nazbyt znajoma rzeczywistość współczesnych podróży lotniczych. Jednak według partnerów INTERACTION wcale nie musi tak być. Ewoluujące potrzeby Celem INTERACTION jest wyprowadzenie funkcjonowania portu lotniczego poza chaos poprzez wdrożenie w pełni zintegrowanego i skoordynowanego procesu zarządzania ogółem operacji związanych z pasażerami, bagażami, frachtem i obsługą naziemną. „Funkcjonowanie portu lotniczego musi ewoluować w kierunku zwiększania przewidywalności i kontroli rozmaitych procesów, które mają miejsce w czasie postoju na ziemi i obsługi między rejsami” – stwierdził Ruben Martínez, koordynator naukowy INTERACTION. Czas postoju samolotu na ziemi i obsługi między rejsami to proces o zasadniczym znaczeniu dla wszystkich pozostałych procesów związanych między innymi z pasażerami, bagażami, frachtem i obsługą naziemną. Tak więc musi przebiegać terminowo i zgodnie z harmonogramem – a to skomplikowana procedura, na którą składa się wiele operacji naziemnych do wykonania kolejno i równolegle. „Nawet najdrobniejsze opóźnienia mogą być dla linii lotniczych niezwykle kosztowne” – zauważa Martínez. „Niestety obecnie obsługa między rejsami składa się ze zbioru odrębnie zarządzanych procesów nieskomunikowanych ze sobą – a jeżeli już, to tylko w niewielkim wymiarze – co stwarza przestrzeń do braku wydajności i opóźnień”. Rozwiązania praktyczne Aby zaradzić sytuacji, partnerzy INTERACTION postanowili wdrożyć udoskonalony i usprawniony proces operacyjny. Zaczęli od przeanalizowania bieżącej sytuacji i zidentyfikowania kluczowych braków pod względem wydajności oraz elementów wymagających poprawy. Studium posłużyło jako punkt odniesienia dla prac nad projektem, w ramach którego zdefiniowano zarówno aktualny proces cyklu przewozowego, jak i opracowano początkową listę potencjalnych rozwiązań. „W sumie partnerzy projektu wprowadzili 19 rozwiązań, ukierunkowanych albo na poprawę tylko jednego procesu cyklu przewozowego, jak odprawa pasażerów, bagażu, ładunków czy obsługa naziemna, albo na wzmocnienie koordynacji wszystkich procesów i zacieśnienie współpracy między partnerami w porcie lotniczym” – stwierdził Martínez. Jedno z rozwiązań INTERACTION dotyczy na przykład podniesienia komfortu pasażerów poprzez oddanie w ich ręce kontroli nad procesem. Cel osiągnięto poprzez przydzielenie pasażerom przedziałów czasowych na przejście przez kontrole bezpieczeństwa i zamontowanie szybkich chodników ruchomych w różnych częściach terminalu. Aby obniżyć koszty operacyjne postoju i obsługi między rejsami, kolejne rozwiązanie wspomaga porty lotnicze w łączeniu sprzętu i centralizacji usług. Poprawa wydajności i koordynacji Bezpośredni skutek prac INTERACTION jest taki, że wszystkie podmioty zaangażowane w proces postoju i obsługi między rejsami – operatorzy, linie lotnicze, obsługa naziemna i inni usługodawcy – już dostrzegają poprawę wydajności i koordynacji w całym łańcuchu wartości cyklu przewozowego. Ponadto pasażerowie również odnoszą korzyści z dorobku INTERACTION, dzięki dwukierunkowemu usprawnieniu kanałów informacyjnych portów i linii lotniczych poprzez udostępnienie nowych i bardziej wiarygodnych informacji z platformy informacyjnej INTERACTION. „Wdrożenie rozwiązań INTERACTION podniesie wydajność cyklu przewozowego w portach lotniczych w całej Europie i dzięki temu przywrócimy podróżom lotniczym choć w części ten brakujący czar” – podsumowuje Martínez.

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły