European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Czołowi młodzi naukowcy europejscy uhonorowani w Warszawie

Czterech młodych naukowców z Portugalii i Czech zostało uhonorowanych w ubiegłym tygodniu w Warszawie najwyższymi nagrodami w ramach 26. edycji dorocznego Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS).

Trzy pierwsze nagrody o wartości 7 000 EUR każda otrzymali: João Pedro Estácio Gaspar Gonçalves de Araújo z Portugalii za projekt „Naturalna charakterystyka półkrat pasów prostokątnych i grup o wykładniku 2”, Mariana De Pinho Garcia i Matilde Gonçalves Moreira da Silva z Portugalii za projekt „Inteligentne ślimaki” oraz Luboš Vozdecký z Republiki Czeskiej za projekt „Tarcie toczne”. Drugą i trzecią nagrodą zostały wyróżnione zespoły z Irlandii, Bułgarii, Słowenii, Litwy, Zjednoczonego Królestwa i Niemiec. Zespoły, które uplasowały się na drugim i trzecim miejscu otrzymały odpowiednio 5 000 EUR i 3 500 EUR. Zwycięzcy zostali ogłoszeni po intensywnym tygodniu 77 prezentacji przedstawionych przez 110 badaczy z 36 krajów. Konkurencja była oczywiście zacięta, gdyż wszystkie prace zdobyły uprzednio pierwsze nagrody w krajowych konkursach naukowych. Tematy prac objęły szerokie spektrum zagadnień naukowych – od biologii, fizyki i chemii, przez nauki o środowisku i matematykę, po materiałoznawstwo, inżynierię i medycynę. Prócz pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody, jury złożone z 18 naukowców różnych narodowości, któremu przewodniczył dr Henrik Aronsson, wyróżniło też kilkanaście projektów nagrodami honorowymi. Wyróżnieni młodzi naukowcy wezmą udział w ceremoniach rozdania Nagród Nobla 2014 i spotkają się z Noblistami lub wezmą udział w Międzynarodowym Forum Naukowym dla Młodzieży w Londynie w 2015 r. Trzydzieści nagród specjalnie ufundowanych przez takie organizacje jak Wspólne Centrum Badawcze i CERN oraz przedsiębiorstwa INTEL i Samsung trafiło do twórców wybranych projektów. Rozpoczęty w 1989 r., konkurs EUCYS zdobył sobie na przestrzeni ostatnich 26 lat reputację przedpokoju dla przyszłych gwiazd nauki. Zwycięzcy poprzednich edycji rozwijają swoje kariery naukowe w prestiżowych ośrodkach, takich jak Europejska Agencja Kosmiczna czy CERN. Profesor Martin Hairer, zwycięzca EUCYS w 1991 r., został w tym roku uhonorowany Medalem Fieldsa – najwyżej cenionym wyróżnieniem w matematyce – za swoją pracę nad układami losowymi. Tymczasem Lina Tomasella z Włoch, która zdobyła pierwszą nagrodę w 1989 r. pracuje obecnie jako naukowiec w Krajowym Instytucie Astrofizyki w Padwie, a od roku 2012 zasiada w jury EUCYS. Dosłownie w ubiegłym tygodniu zwycięzcy konkursu z 2013 r. – Ciara Judge, Emer Hickey i Sophie Healy – zdobyli główną nagrodę w konkursie Google Science Fair w Kalifornii. Celem konkursu EUCYS, w którym od 1989 r. wzięło udział 2 561 uczestników, jest wsparcie starań podejmowanych przez uczestniczące kraje, mających zachęcić młodych ludzi do podejmowania studiów w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki oraz poświęcenia się pracy naukowo-badawczej. Liczba młodych naukowców biorących udział w konkursie wzrosła z 59 w pierwszej edycji w 1989 r. do 110 w tym roku. Rekordową liczbę uczestników – 137 – odnotowano podczas konkursu w Paryżu w 2009 r. Jeżeli chodzi o równowagę płci, w tym roku kobiety stanowiły 37% uczestników. Odsetek uczestniczek EUCYS zwykle waha się między 30% a 35%, przy czym najwyższy poziom 41% zanotowano w edycji 2005. W ciągu 26 lat nagrody zdobyły 183 kobiety i 614 mężczyzn. Więcej informacji: http://eucys2014.pl/

Kraje

Polska