Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Szybsze światłowody otwierają nową epokę w transmisji danych

Naukowcy z dofinansowanego ze środków UE projektu MODE-GAP ustanowili rekord prędkości transmisji danych za pośrednictwem przewodu światłowodowego.

Uniwersytet Techniczny w Eindhoven (TU/e) w Holandii i Uniwersytet Środkowej Florydy (CREOL) w USA pracują wspólnie nad projektem MODE-GAP, aby znaleźć sposób na przezwyciężenie problemów z pojemnością transmisji optycznej, jakie stwarza nasze konekcjonistyczne społeczeństwo. Partnerzy projektu ustanowili rekord prędkości transmisji danych za pośrednictwem przewodu światłowodowego, oferując 21 razy szersze pasmo i 20 razy szybsze połączenie od obecnie dostępnych. W przypadku wdrożenia światłowodu opracowanego w ramach MODE-GAP – dofinansowanego ze środków 7PR UE projektu współpracy B+R – prędkość transmisji osiągnie 255 terabitów na sekundę (Tbps) na jeden kilometr. Obecnie standardem jest 4-8 Tbps. Wpływ tego osiągnięcia może być odczuwalny na co dzień, gdyż popularność usług internetowych i powstawanie pojemnościożernych ośrodków przetwarzania danych oznacza, że nasze zapotrzebowanie na szerokość pasma będzie rosnąć w postępie geometrycznym. Jednym z obszarów, na którym koncentruje się program „Horyzont 2020” Komisji Europejskiej jest osiągnięcie prędkości transmisji liczonej w petabitach na sekundę, aby nie dopuścić do kryzysu pojemności – projekt MODE-GAP przybliża nas o krok do osiągnięcia tego celu. Jedną z opcji podwyższania transmisji większej ilości informacji za pośrednictwem obecnych przewodów światłowodowych jest zwiększanie mocy sygnałów, aby przezwyciężyć straty nieodłącznie związane z zastosowaniem szkła w produkcji przewodów. Aczkolwiek podnoszenie mocy może ograniczyć ilość odzyskiwanych informacji po transmisji standardowym światłowodem. Nowy światłowód ma siedem rdzeni, przez które może podróżować światło – a nie jeden jak w najpopularniejszych obecnie światłowodach – i wprowadza dwa dodatkowe, ortogonalne wymiary w transmisji danych. Zespół z TU/e i CREOL, pracujący pod kierunkiem dr. Chigo Okonkwo, adiunkta z grupy badawczej ds. komunikacji elektrooptycznej (ECO) i dr. Rodrigo Amezcua Correa, adiunkta ds. prac badawczych nad mikrostrukturą światłowodów z CREOL, wykazał że nowa klasa światłowodów jest w stanie zwiększyć pojemność transmisyjną. Jak wyjaśnia dr Chigo Okonkwo, średnica wielordzeniowego światłowodu wynosząca 200 mikronów oznacza, że jest zbliżona do tradycyjnych obecnie wymiarów światłowodów i zabiera nawet mniej miejsca. Partnerzy projektu nie spoczywają na laurach. Ich celem jest stukrotny wzrost ogólnej pojemności i zapewnienie Europie czołowej pozycji w opracowywaniu kolejnej generacji infrastruktury Internetu. Partnerzy projektu MODE-GAP, koordynowanego przez Uniwersytet w Southampton, Zjednoczone Królestwo, są przekonani, że uniknięcie zatorów w Internecie wymagać będzie radykalnych rozwiązań. Sposobem na osiągnięcie celu projektu ma być opracowywanie wielomodalnych przerw fotonicznych, transmisji dalekiego zasięgu, światłowodów i powiązanych technologii prorozwojowych. Pracuje nad nim w ramach MODE-GAP dziewięć instytucji z pięciu krajów europejskich oraz partnerzy z Chin i USA. Więcej informacji: MODE-GAP http://modegap.eu/

Kraje

Zjednoczone Królestwo