European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

CORDIS Express: Nauka w służbie ochrony i udostępniania dziedzictwa kulturowego

Wydanie CORDIS Express poświęcone jest w tym tygodniu przedsięwzięciom badawczym, które pomagają lepiej zabezpieczać i chronić europejskie dziedzictwo kulturowe i sztukę oraz dzielić się nimi.

Europejskie muzea, galerie oraz inne skarbce sztuki i dziedzictwa dysponują bogatymi zasobami. Nasze dziedzictwo archeologiczne, wtopione w europejski pejzaż, stanowi obfite źródło inspiracji i informacji, ujawniając wiele z tego, czym były poprzedzające nas cywilizacje. Jednak nasze drogocenne dzieła starożytnej sztuki, artefakty i stanowiska archeologiczne wymagają ochrony i fachowej dokumentacji, przechowywania, konserwacji i ekspozycji, jeżeli mamy je przekazać przyszłym pokoleniom. A zagraża im cały wachlarz czynników: od niesprzyjających warunków klimatycznych i dużych inwestycji budowlanych, przez zagrożenia naturalne, po przestarzałe zarządzanie danymi. Od zaawansowanych rozwiązań oświetleniowych i metod kontroli atmosfery, przez nanomateriały, po konserwację, dzisiejsze nowatorskie badania mogą pomóc nam chronić i zachować bogactwa minionych czasów. Otwarty dostęp do danych, otwarte oprogramowanie i projektowanie skoncentrowane na użytkowniku otwiera przed instytutami możliwości poprawy dokumentacji i wymiany swoich przepastnych zasobów historycznych i kulturowych. Obecnie postępy w informatyce, w takich obszarach jak urządzenia do noszenia i wirtualna rzeczywistość, pozwalają użytkownikom doświadczać sztuki i minionych światów w zupełnie nowy sposób. Żywe tożsamości kulturowe i wiedza o przeszłości pobudzają kreatywność i innowacyjność. Mając powyższe na względzie, badania naukowe i innowacje w ramach programu „Horyzont 2020” mają być poświęcone zagadnieniom związanym ze wspomnieniami, tożsamościami, tolerancją i dziedzictwem kulturowym. Jako takie, jedno z kluczowych działań badawczo-innowacyjnych na lata 2014-2015 skupi się na społeczeństwach refleksyjnych: przekazywanie europejskiego dziedzictwa kulturowego, zastosowania przeszłości, modelowanie 3D na rzecz dostępu do dorobku kulturowego UE. Zaproszenia w ramach społeczeństw refleksyjnych są teraz otwarte. Wydanie CORDIS Express poświęcone jest w tym tygodniu dofinansowanym ze środków UE przedsięwzięciom badawczym, które pomagają lepiej zabezpieczać i chronić europejskie dziedzictwo kulturowe i sztukę oraz dzielić się nimi. - Oświetlenie, które chroni malowidła Kaplicy Sykstyńskiej - Narzędzie open source do dzielenia się danymi z europejskich bibliotek i muzeów - Nano-powered boost for stone conservation (w języku angielskim) - Virtual Museum Transnational Network (w języku angielskim) - European Museums and Libraries in/of the Age of Migrations (w języku angielskim) - Material Encounters with Digital Cultural Heritage (w języku angielskim)

Kraje

Belgia