Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Aplikacje dla chorych na demencję sposobem na poprawę opieki

Dofinansowani ze środków UE naukowcy opracowali nowe aplikacje, które umożliwiają pracownikom opieki zapewnienie osobom cierpiącym na demencję bardziej spersonalizowanej opieki.

Aplikacje opracowane w ramach dofinansowanego ze środków UE projektu MIRROR mają wspomóc pracowników domów opieki społecznej w większej kreatywności i skuteczności w otaczaniu chorych spersonalizowaną opieką. Aplikacja Carer App wspomaga na przykład cały szereg funkcji, od tworzenia nowych rozwiązań w przypadkach trudnych zachowań, po rejestrowanie dobrych praktyk w opiece. Jednym z interesujących wyróżników tej aplikacji jest serwis, który umożliwia pracownikom opieki opisanie problematycznej sytuacji, z którą się spotkali i automatyczne pobranie w ciągu kilku sekund podobnych studiów przypadku. Opiekunowie mogą wówczas przeglądać studia przypadku, aby wybrać takie, które są najbardziej zbieżne z napotkaną sytuacją, a następnie wdrożyć dobre praktyki oparte na przedstawionych zaleceniach. To ważne, gdyż opiekunowie specjalizujący się w opiece nad chorymi na demencję potrzebują szybkiej porady i całodobowego dostępu do informacji. Aplikacja generuje także treści wspomagające kreatywne zadania kognitywne dla personelu opieki. W ramach projektu, który rozpoczął się w lipcu 2010 r. i zakończył w czerwcu 2014 r., przeprowadzone zostały testy nowej technologii w domu opieki społecznej w Zjednoczonym Królestwie. Wypowiedzi, z których wybrane można obejrzeć w portalu YouTube, unaoczniają sukces partnerów projektu w osiąganiu wyznaczonych celów. Opiekunowie stwierdzili, że korzystanie z przenośnych iPodów z ekranami dotykowymi – czyli zasadniczo iPhone'ów bez funkcji telefonu – umożliwiło im wprowadzanie na bieżąco informacji do scentralizowanego systemu, a także ich otrzymywanie w czasie rzeczywistym. Co więcej, dzięki temu, że aplikacje są przenośne, pracownicy nie musieli przerywać zajęć opiekuńczych na sporządzanie notatek czy wyszukiwanie dokumentacji. W ten sposób opiekunowie mogli poświęcać więcej czasu swoim podopiecznym niż dotychczas, kiedy musieli nosić ze sobą opasłe segregatory. W toku demonstracji stwierdzono także, iż użytkownicy są dobrze zaznajomieni z aplikacjami dotykowymi. Dzięki temu uzyskano wysoki stopień akceptacji technologii w miejscu pracy. Przenośna aplikacja cyfrowa wyposażyła także opiekunów w dodatkowe narzędzie do absorbowania i inspirowania podopiecznych. Na iPoda z ekranem dotykowymi można wgrać całą historię życia danej osoby wraz z mapami Google'a, materiałami wideo i zdjęciami w formacie cyfrowym. Dysponowanie wszystkimi tymi materiałami pod ręką znacznie ułatwia bardziej spontaniczną komunikację, upraszczając kontakt opiekunów z osobami cierpiącymi na demencję. Nadrzędnym celem projektu MIRROR było lepsze wyposażenie i zaangażowanie pracowników z wielu różnych sektorów poprzez rejestrowanie doświadczeń i dzielenie się nimi. Istotną część projektu stanowiło też opracowanie aplikacji ułatwiającej uczenie się w sektorze opieki społecznej. Powstała również kolejna aplikacja, o nazwie CaReflect, z myślą o wsparciu pracowników opieki oraz refleksyjnego uczenia się w domach opieki społecznej. Aplikacja automatycznie mierzy czas spędzany wspólnie przez opiekunów i podopiecznych. Opiekunowie i ich podopieczni noszą czujniki w formie plakietki. Po zakończeniu swojej zmiany opiekunowie mogą zalogować się do prywatnego systemu CaReflect, aby sprawdzić i przejrzeć swoje dane. Partnerzy projektu MIRROR, wraz z opracowaniem tych i innych aplikacji, zapoczątkowali nowe podejście do uczenia się wspomaganego technologią w trudnych sytuacjach zawodowych, w których nie ma dostępu ani do nauczycieli, ani formalnych materiałów. Więcej informacji: MIRROR http://www.mirror-project.eu/

Kraje

Niemcy