Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Przełączanie się na energooszczędne urządzenia elektryczne

Dofinansowani ze środków unijnych naukowcy opracowali programistyczną platformę online, aby pomóc projektantom urządzeń gospodarstwa domowego w podnoszeniu ich energooszczędności.

Uwzględnianie aspektów środowiskowych w produktach i urządzeniach gospodarstwa domowego wymaga strategicznego myślenia na każdym etapie projektowania – jak usłyszeli uczestnicy niedawno odbytego seminarium internetowego. Zorganizowane przez partnerów projektu G.EN.ESI – dofinansowanego ze środków UE – poświęcone było prezentacji nowych sposobów wspierania rozwoju komercyjnie interesujących i opłacalnych produktów, których oddziaływanie na środowisko będzie istotnie zredukowane. Taki jest właśnie ostateczny cel projektu G.EN.ESI. W ramach projektu, który ma zostać sfinalizowany wraz z końcem stycznia 2015 r., opracowana została platforma inżynierii oprogramowania do wspomagania ekoprojektowania i zrównoważenia produktów elektronicznych i mechatronicznych. Producenci mogą tam znaleźć narzędzia pomocne w ocenie rozwiązań technicznych na wczesnych etapach projektowania i ich oddziaływania w całym cyklu życia produktu. Energochłonność stała się dla producentów kluczowym kryterium. Sektor gospodarstw domowych odpowiada za około 20% globalnego zużycia energii, a emitowane przez niego gazy cieplarniane przewyższają poziom 35%. Urządzenia gospodarstwa domowego mają swój istotny wkład w zużycie energii. Z tego właśnie względu UE podjęła niedawno działania zmierzające do obniżenia zużycia energii przez gospodarstwa domowe. Na początku tego roku uruchomione zostały nowe inicjatywy na rzecz poprawy efektywności energetycznej, które wedle szacunków Komisji pozwolą zaoszczędzić ilość energii równą tej, jaką obecnie zużywa 11 mln gospodarstw domowych rocznie, a także obniżyć rachunki za energię o 45 EUR na każe gospodarstwo domowe. Obejmują one etykiety energetyczne na urządzenia i produkty do gotowania sprzedawane online i wymóg automatycznego przechodzenia w stan czuwania podłączonych urządzeń i ekspresów do kawy. Projekt G.EN.ESI odpowiada zatem na realne potrzeby producentów. Producenci urządzeń muszą uwzględniać aspekty ekologiczne podczas projektowania nowych produktów przy zachowaniu konkurencyjności cenowej. Partnerzy projektu szacują, że decyzje powzięte na wczesnym etapie projektowania – na przykład w fazie koncepcyjnej – mają wpływ na 70-80% całkowitego kosztu produktu, a zatem nie ulega wątpliwości, że decydującym jest, aby każda z nich była podejmowana świadomie. Jednak pomimo tego, że istnieją już zaawansowane narzędzia programistyczne do wspomagania inżynierów w funkcjonalnych, strukturalnych i estetycznych wyborach, nie ma łatwego w użyciu narzędzia do oceny oddziaływania na środowisko. Przygotowana w ramach projektu platforma programistyczna wypełnia tę lukę, pomagając projektantom dokonywać ekologicznych wyborów bez utraty z pola widzenia kosztów. Co więcej platforma może być całkowicie zintegrowana z innymi narzędziami projektowymi, takimi jak na przykład oprogramowanie CAD. Mimo iż proponowane podejście jest zorientowane głownie na sektor urządzeń gospodarstwa domowego, może być z łatwością poszerzone na inne produkty mechatroniczne. Partnerzy projektu wnieśli również swój wkład w międzynarodowe normy ekoprojektowania, sugerując zasady i wytyczne rządzące procesem projektowania zrównoważonych pod względem środowiskowym produktów. W seminarium internetowym, które odbyło się 12 stycznia 2015 r., wzięło udział około 30 pracowników naukowo-dydaktycznych i przedsiębiorców. Wydarzenie rozpoczęło się od wprowadzenia do projektu G.EN.ESI po czym nastąpiła demonstracja opracowywanych właśnie narzędzi programistycznych. Na koniec przewidziano sesję pytań i odpowiedzi, którą poprowadziła Helen Cornwell z Uniwersytetu w Bath, głównego partnera projektu G.EN.ESI. Więcej informacji: G.EN.ESI http://genesi-fp7.eu/

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły