Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

CORDIS Express: redukować i ponownie używać – motto biogospodarki

Ludzkość właśnie osiągnęła Dzień Długu Ekologicznego – punkt, od którego nasz ślad przekracza zdolność planety do odbudowy swoich zasobów w ciągu roku. To wydanie CORDIS Express poświęcone jest projektom, które mogą pomóc w ograniczaniu tego śladu, ze...

NGO zajmujące się środowiskiem naturalnym twierdzą nieraz, że potrzebowalibyśmy półtorej planety, aby zaspokoić swoje zapotrzebowanie na zasoby i pomieścić wytwarzane przez siebie odpady. Oznacza to, że Ziemia potrzebuje półtora roku na odzyskanie zdrowia utraconego w następstwie rocznej działalności człowieka. WWF i międzynarodowy think tank Global Footprint Network właśnie ogłosiły, że Dzień Długu Ekologicznego – w którym ludzkość oficjalnie zużyła już w danym roku więcej zasobów naturalnych niż planeta jest w stanie wytworzyć w ciągu 12 miesięcy – już minął w 2014 roku. Wszystko co skonsumujemy od teraz do końca roku, po prostu pożyczamy od przyszłych pokoleń – twierdzą obie organizacje. Przy utrzymaniu obecnego tempa, aby zaspokoić nasze potrzeby w roku 2030, potrzebować będziemy według ONZ odpowiednika dwóch Ziemi. Co możemy więc zrobić, aby odwrócić ten trend? Odpowiedź zawiera się w tych słowach: redukować i ponownie używać. Jeśli chodzi na przykład o zużycie energii, musimy poprawiać wydajność poprzez lepsze izolowanie domów, zwiększać udział energii odnawialnej, znajdować lepsze rozwiązania do jej magazynowania i na koniec najważniejsze: zadbać o to, by nieokiełznany potencjał tego co uważamy dzisiaj za odpad, został wykorzystany. To wydanie CORDIS Express poświęcone jest wynikom prac i projektów naukowych, których celem jest maksymalizacja naszych możliwości w zakresie zwiększania efektywności energetycznej. - Wyznaczanie trendów w nauce: filtry papierosowe do magazynowania ekologicznej energii - Platforma wspomagająca odbiorców w dążeniu do zrównoważonego zużycia energii - STORAGE – Lekkie, wydajniejsze pojazdy hybrydowe - HERRB – Obracające się łopaty wytwarzają prąd elektryczny - NOWASTE – Ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego dla bardziej ekologicznych ciężarówek - LOVE – Przydatność ciepła odpadowego w generowaniu energii elektrycznej - GREEN KITCHEN – Inteligentne urządzenia kuchenne oszczędzają energię i zmniejszają ilość odpadów

Kraje

Belgia

Powiązane artykuły