European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Wyznaczanie trendów w nauce: Czy twoja stara technologia aby nie szkodzi środowisku?

Wyniki nowych badań wskazują, że gromadzimy coraz więcej urządzeń bez pozbywania się starych, co powoduje znaczący wzrost zużycia energii.

Oszczędne gospodarowanie zasobami oznacza korzystanie z tych samych urządzeń aż się zużyją, prawda? Wedle wyników nowych badań takie podejście nie zawsze jest najlepsze – tak naprawdę uparte trwanie przy starzejącej się technologii bywa szkodliwe dla środowiska. Starsze urządzenia często zużywają więcej energii niż nowsze modele i mogą ją pobierać niepotrzebnie na wykonywanie tych samych funkcji, co inne gadżety w domu. Magazyn »Science« relacjonuje wyniki nowych badań, które polegały między innymi na śledzeniu kosztów środowiskowych przez cały okres eksploatacji urządzeń – od wydobycia minerałów po wycofanie z użycia. Badania, przeprowadzone przez zespół z Instytutu Technologii Rochester w Nowym Jorku, umożliwiły wgląd w to, jak zmieniało się zużycie energii przez gospodarstwa domowe od wczesnych lat 90. XX w. Zespół badawczy opracował nowe podejście do ilościowego ujmowania wpływu netto na środowisko, jaki wywiera „zbiór” współzależnych urządzeń – obejmujący elektronikę gospodarstwa domowego, która została wyprodukowana, zakupiona i używana w latach 1992-2007. Koncentrując się na starszych urządzeniach – jak komputery stacjonarne – oraz nowych tabletach i ekranach plazmowych, naukowcy oszacowali pierwsze etapy eksploatacji urządzeń za pomocą bazy danych oceny cyklu życia wg macierzy wejść i wyjść (EIO LCA). Następnie przejrzeli stare numery magazynu »Consumer Reports« oraz wyniki sondaży, opisujące stan posiadania i sposób użytkowania. Naukowcy ustalili, że mimo poprawy efektywności indywidualnych urządzeń w latach 1992-2007, wpływ netto całego zbioru urządzeń wzrósł, głównie z powodu zwiększenia stanu posiadania i intensyfikacji użytkowania. W streszczeniu raportu z badań czytamy: „Wpływ netto zbioru urządzeń na zużycie energii jest znaczący, bowiem odpowiada niemal 30% średniego zużycia benzyny w amerykańskim samochodzie osobowym w 2007 r. Wyniki analizy wskazują na znaczny wkład urządzeń będących spuścizną po poprzednich okresach (telewizory kineskopowe i komputery stacjonarne) ze względu na historycznie wysokie wskaźniki zużycia, aczkolwiek wpływ zaczyna przesuwać się w kierunku mniejszych urządzeń mobilnych”. Jeden z problemów polega według »Science« na tym, że gromadzimy kolejne urządzenia, ale nie pozbywamy się starych. Wyniki badań pokazują, że średnia liczba gadżetów elektroniczny wzrosła z czterech na gospodarstwo domowe w 1992 r. do 13 w 2007 r., głównie ze względu na trzymanie przestarzałej elektroniki. Ujawniają także, że spędzamy teraz znacznie więcej czasu przyklejeni do swoich urządzeń elektronicznych. W 1992 r. spędzaliśmy 700 godzin rocznie, aby w 2007 r. poświęcać na korzystanie z nich już 1 400 godzin. »Grist« również cytuje wyniki badań, które ukazały się w »Environmental Science and Technology«, i zauważa, że na przestrzeni piętnastu lat, od roku 1992 do roku 2007, korzystanie z telewizorów i komputerów stacjonarnych wzrosło odpowiednio o 20% i 100%, a zatem nie tylko gromadzimy urządzenia, ale także częściej z nich korzystamy. Aczkolwiek są powody do pokładania nadziei w potencjalnych strategiach interwencyjnych, których ewaluację przeprowadził zespół. Naukowcy twierdzą, że wpływ na środowisko można zmniejszyć za pomocą takich strategii, jak wydłużanie okresu użytkowania lub efektywności energetycznej, ale pod warunkiem zastosowania ich do wszystkich posiadanych urządzeń lub poprzez kierowanie trendów konsumenckich w stronę mniejszej liczby wielofunkcyjnych urządzeń. »Grist« informuje, że: „Nowe, uniwersalne urządzenia, takie jak tablety i laptopy, które pełnią także rolę telewizora i odtwarzacza MP3, mogłyby stać się ‘gatunkami inwazyjnymi’ i całkowicie zniszczyć aktualny ekosystem urządzeń, co jak twierdzą [naukowcy] byłoby z korzyścią dla tego środowiska”. Więcej informacji: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es505121p

Kraje

Stany Zjednoczone