Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

CORDIS Express: Energooszczędna Europa

To wydanie CORDIS Express jest poświęcone projektom badawczym, które koncentrują się na efektywności energetycznej oraz powiązanym z nimi wiadomościom i wydarzeniom.

W tym tygodniu Komisja Europejska opublikowała projekt unii energetycznej, którego jednym z głównych aspektów jest poprawa efektywności energetycznej mająca w zamyśle doprowadzić do obniżenia zapotrzebowania. Nastąpiło to zaledwie kilka miesięcy po przyjęciu przez państwa UE nowego celu w zakresie poprawy efektywności energetycznej o 27% lub więcej do roku 2030. Efektywność energetyczna znalazła się najwyraźniej na liście priorytetów UE i nie trudno dostrzec ku temu powody. Według partnerów inicjatywy ONZ „Zrównoważona energia dla wszystkich”, działania na rzecz efektywności energetycznej mogą potencjalnie doprowadzić do redukcji emisji o ponad połowę tego, co jest niezbędne do utrzymania wzrostu temperatury na świecie w granicach 2°C. W kontekście europejskim, mimo iż poczyniliśmy w ostatnich latach znaczące postępy, nadal utrzymują się ogromne deficyty efektywności energetycznej, zwłaszcza jeżeli chodzi o systemy ciepłownicze i chłodnicze, które są największym źródłem zapotrzebowania na energię w Europie. Podczas gdy nowe budynki zużywają obecnie jedynie połowę tego co typowe budowle z lat 80. XX w., to jednak nadal 75% zasobów mieszkaniowych w Europie jest nieefektywna energetycznie. Niewydajnych jest 64% ogrzewaczy pomieszczeń, a 44% okien jest nadal szklonych pojedynczo. Te trudne do zaakceptowania dane wyjaśniają prawdopodobnie, dlaczego o efektywności mówi się czasami, że jest na wyciągnięcie ręki w kontekście stawiania czoła zapotrzebowaniu na energię. Unia Europejska już podjęła ambitne kroki mające podnieść efektywność naszego zużycia energii, które już przynoszą rezultaty. Intensywność energetyczna przemysłu UE spadła w latach 2001-2011 o niemal 19%. Jednocześnie nasze przepisy w zakresie etykiet efektywności energetycznej i ekoprojektowania umożliwiają konsumentom podejmowanie świadomych wyborów dotyczących poziomu zużycia energii. Nowe normy dotyczące efektywności energetycznej oraz etykietowania ogrzewaczy pomieszczeń i wody już niedługo wywrą swój wpływ na rynek. Dzięki bardziej energooszczędnym urządzeniom konsumenci mają zaoszczędzić rocznie 100 mld EUR na rachunkach za energię do roku 2020, co odpowiada 465 EUR na gospodarstwo domowe. Nowe technologie, zwłaszcza w budownictwie, produkcji i transporcie, mogą potencjalnie jeszcze bardziej poprawić efektywność energetyczną. Działalność badawcza będzie w tym mieć swój znaczący udział i dlatego z programu „Horyzont 2020” wspomagane są wysiłki na rzecz efektywności energetycznej z naciskiem na budynki, przemysł, systemy ciepłownicze i chłodnicze, MŚP oraz produkty i usługi związane z energią, integrację ICT i współpracę z sektorem telekomunikacji. Aktualne zaproszenie H2020 dotyczące efektywności energetycznej jest otwarte do 4 czerwca 2015 r. Szereg projektów dofinansowanych ze środków unijnych już zajmuje się efektywnością energetyczną z rozmaitych perspektyw. To wydanie CORDIS Express poświęcone jest prowadzonym właśnie pracom oraz powiązanym z nimi wiadomościom i wydarzeniom. - Lepszy monitoring efektywności energetycznej budynków - Oświetlanie drogi do energooszczędnej Europy - Tworzenie responsywnej i energooszczędnej chmury obliczeniowej - Wyznaczanie trendów w nauce: Czy twoja stara technologia aby nie szkodzi środowisku? - Przekształcanie łańcucha dostaw energii - Complete Vehicle Energy-saving Technologies for Heavy-Trucks (w języku angielskim) - Pierwsza konferencja nt. czystych technologii energetycznych (JCCET 2015 1st)

Kraje

Belgia