European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

CORDIS Express: Dlaczego nauka i fauna potrzebują siebie nawzajem

W tym tygodniu wydanie CORDIS Express rzuca światło na ważną rolę, jaką odgrywają zwierzęta na wszystkich etapach procesu badań naukowych.

W powszechnym wyobrażeniu nauka często jest utożsamiana z laboratoriami, sztucznymi eksperymentami i ekscytującymi, nowymi technologiami – a wszystkie one mają mieć swoje źródło w pomysłowości człowieka. Ale jest to zaledwie czubek góry lodowej. Tak naprawdę większość odkryć naukowych zostaje zainspirowana przez przyrodę lub jest wynikiem obserwowania jej: zjawisk naturalnych, roślin czy zwierząt. W tym tygodniu CORDIS Express poświęcony jest tym ostatnim. Wpływ zwierząt na naukę jest wszechogarniający i można go zaobserwować na wszystkich etapach procesu naukowego. Pierwszy z nich to obserwacja i analiza: zachowanie zwierząt i ich zdolności adaptacji do środowiska są od stuleci natchnieniem dla europejskich naukowców. Ostatnio przełożyło się ono na przykład na projekt poświęcony mechanizmom stojącym za jaskrawym ubarwieniem, które może odstraszać drapieżniki czy na ekspedycję, której celem była obserwacja reakcji koralowców na zmianę klimatu. Czasami też analiza produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak obornik świński może być kluczem do postępów w tak zróżnicowanych sektorach jak energetyka i nawozy. Dalej mamy podobieństwa biologiczne zwierząt do ludzi, co sprawiło, że stały się kluczem do testowania skuteczności nowych i potencjalnie rewolucyjnych leków. W tym tygodniu tego typu prace zostały zilustrowane przykładem projektu, w ramach którego opracowywany jest nowatorski specyfik do leczenia ślepoty niemowląt, który nie mógłby się zakończyć bez testów na modelach zwierzęcych, a także wspólnym przedsięwzięciem zmierzającym do posunięcia naprzód badań nad stwardnieniem rozsianym na podstawie analizy modelu danio pręgowanego. Te i inne korzyści – jak nasze uzależnienie od niektórych zwierząt, takich jak owady zapylające, w kontekście wyżywienia rosnącej ludności świata, czy unikanie niszczenia środowiska – wystarczą, aby wyjaśnić, dlaczego przedsiębiorcy, naukowcy i rządzący chcą inwestować czas, pieniądze i energię w poprawę stanu i produktywności zwierząt. Pośród takich inicjatyw podejmowanych w trakcie realizacji 7PR można wymienić projekt dążący do ulżenia cierpieniom zwierząt w laboratoriach, genetyczną analizę paszy dla zwierząt w kontekście jakości żywności oraz powołanie sieci do koordynowania prac badawczych nad chorobami zwierząt. Wszystkie te przedsięwzięcia badawcze mają zasadnicze znaczenie dla postępu nauki, ukształtowania się bardziej świadomego i przyjaznego środowisku społeczeństwa oraz długofalowego zrównoważenia naszego stylu życia. Wraz z rozpoczynającymi się w całej Europie projektami w ramach programu „Horyzont 2020”, zwierzęta z całą pewnością pozostaną w nadchodzących latach priorytetem badań dofinansowywanych ze środków unijnych.

Kraje

Belgia