European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Uwalnianie pełnego potencjału nanomateriałów poprzez eliminowanie ryzyka

Naukowcy z projektu NANOREG współpracują z globalnymi instytucjami regulacyjnymi przy tworzeniu zestawu narzędzi do oceny bezpieczeństwa nanomateriałów.

Partnerzy dofinansowanego ze środków UE projektu NANOREG opracowują kolejną pulę wiarygodnych i porównywalnych danych doświadczalnych dotyczących tych aspektów nanomateriałów, które wiążą się ze środowiskiem, zdrowiem i bezpieczeństwem. W ramach projektu NANOREG, którego realizacja rozpoczęła się w marcu 2013 r., udało się już ustalić podstawowe warunki prowadzenia prac B+R, dzięki czemu partnerzy mogą teraz przejść do realizacji kluczowych celów. Nanomateriały to substancje lub materiały chemiczne, które są produkowane w niewiarygodnie małej skali (10 000 razy mniejszej od średnicy ludzkiego włosa). Eksperci są przekonani, że mogą wspomóc w znaczący sposób konkurencyjność przemysłową Europy, bowiem już są wykorzystywane w setkach produktów, od baterii i farb po odzież przeciwbakteryjną i sprzęt medyczny. Aby jednak można było w pełni wykorzystać ten potencjał rynkowy, bezpieczeństwo nanomateriałów musi być bez zarzutu. To oznacza rozwianie wszelkich wątpliwości naukowych co do ich oddziaływania na człowieka i środowisko. Zważywszy na często unikatowy charakter nanomateriałów i fakt, że nigdy wcześniej nie funkcjonowały na rynku, oceny muszą zostać przeprowadzone indywidualnie za pomocą globalnie uznanych i zatwierdzonych metod. Projekt NANOREG, który otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych na łączną kwotę 10 mln EUR, ma wspomóc organizacje w normalizacji i regulacji nanomateriałów poprzez opracowanie praktycznego zestawu narzędzi oceny. W zestawie znajdą się odpowiednie instrumenty do oceny ryzyka, testów toksyczności i pomiarów narażenia. Partnerzy projektu mają również doprowadzić do zacieśnienia relacji między władzami, przedsiębiorstwami i naukowcami, aby wypracować nowe, skuteczne i praktyczne podejścia do zarządzania ryzykiem. W tym celu zestaw narzędzi jest opracowywany w ścisłej współpracy z organizacjami takimi jak Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO). Regularne spotkania organizowane są także z decydentami z krajów partnerskich oraz z globalnymi instytucjami normalizacyjnymi z krajów takich jak Australia, Japonia, Kanada, Rosja i USA. Istnieje nadzieja, że przyjęte w ramach projektu transgraniczne podejście interdyscyplinarne walnie przyczyni się do wyeliminowania ryzyka związanego ze stosowaniem nanomateriałów w produktach przemysłowych i konsumpcyjnych. Prace nad projektem rozpoczęły się od analizy istniejącej wiedzy i powiązania jej z badaniem potrzeb organów regulacyjnych. Dzięki temu zespół mógł rozpoznać wszelkie luki w know-how. Zidentyfikowano trzy: właściwości mające wpływ na zagrożenia stwarzane przez nanomateriały dla człowieka i środowiska; standardowe metody ustalania tych właściwości oraz strategie i podejścia do oceny ryzyka właściwego dla nanomateriałów. Te trzy główne luki stały się źródłem szesnastu punktów regulacyjnych, które z kolei pomogą w ustaleniu zawartości zestawu narzędzi. Długofalowym celem projektu NANOREG jest zadbanie o to, aby innowacyjny i gospodarczy potencjał nanomateriałów nie został narażony na szwank jedynie z powodu niedostatecznego poświęcenia uwagi problemom zdrowia i bezpieczeństwa. Dzięki opracowaniu skuteczniejszych podejść do zarządzania ryzykiem, czas potrzebny na wprowadzenie nowych nanomateriałów na rynek będzie możliwie jak najkrótszy. Więcej informacji: NANOREG www.nanoreg.eu/

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły