CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Eksplorowanie współpracy UE-Chiny w dziedzinie badań naukowych

Jianru Cao, pierwszy sekretarz misji Chińskiej Republiki Ludowej przy UE, mówił na niedawnej konferencji CHAIN-REDS o chińskich inicjatywach naukowych i UE.

Ścisła współpraca z Chinami w dziedzinie badań naukowych i innowacji to jeden z kamieni węgielnych relacji UE-Chiny. Widać to szczególnie wyraźnie w dialogu wysokiego szczebla na temat współpracy, który ma przyczyniać się do kształtowania przewidywalnych, przejrzystych i efektywnych warunków ramowych związanych z innowacyjnością i do podejmowania wspólnych, skoordynowanych działań na rzecz opracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. W praktyce przekłada się to na projekty w toku, oparte na intensywnej współpracy unijnych i chińskich naukowców, zwłaszcza w obszarach zdrowia, środowiska i transportu. Od lutego 2014 r. chińskie podmioty były stroną 334 umów o udzielenie dotacji podpisanych w 7PR, otrzymując łączny wkład ze środków UE w wysokości 32,9 mln EUR. W sumie 3 845 chińskich naukowców zostało dofinansowanych za pośrednictwem działań Marie Curie (2007-2013), a chińskie instytucje wzięły udział w 315 projektach. Zdaniem Jianru Cao, pierwszego sekretarza misji Chińskiej Republiki Ludowej przy UE, współpraca UE-Chiny w nadchodzących latach będzie dalej kwitnąć. Zabierając głos na konferencji zamykającej dofinansowany z budżetu 7PR projekt CHAIN-REDS, Cao wskazał na opublikowaną niedawno chińską strategię reform pod tytułem „Przyspieszanie wdrażania rozwoju pobudzanego innowacjami”. Strategia ukierunkowana będzie na aktualne rozwiązania instytucjonalne i strategie gospodarcze, które tłumią innowacje oraz na poprawę porządku konkurencyjnego na rynku i wzmacnianie ochrony sądowej prawa własności intelektualnej. Ma też zwiększyć otwartość krajowego programu B+T dla obcych krajów. Cao zauważył także, że Chiny już uplasowały się na trzecim miejscu wśród krajów spoza UE uczestniczących w europejskich programach w dziedzinie badań naukowych i innowacji, przewidując jeszcze większą intensyfikację zaangażowania w program „Horyzont 2020” w przyszłości. Mimo iż automatyczne dofinansowanie z programu nie jest już dostępne dla chińskich podmiotów (ani dla innych gospodarek wschodzących i krajów uprzemysłowionych), Chiny pozostają kluczowym partnerem w programie „Horyzont 2020”. Chińscy naukowcy wciąż mogą ubiegać się o dofinansowanie u swoich organów krajowych. Na początku tego roku Chińska Akademia Nauk (CAS) uruchomiła program partnerski CAS-UE. Celem jest zacieśnienie strategicznej współpracy N+T między CAS a UE w ramach programu „Horyzont 2020” poprzez zapewnianie dalszego wsparcia instytutom CAS i innym podmiotom CAS, które już biorą udział w zatwierdzonych projektach realizowanych w programie „Horyzont 2020”. Współpraca UE-Chiny w dziedzinie badań naukowych będzie w przyszłości dalej umacniana – jak stwierdził Cao, a obszarem o szczególnym znaczeniu jest przestrzeń kosmiczna: „Współpraca w dziedzinie przestrzeni kosmicznej z UE to jeden z filarów kooperacji UE-Chiny. W Brukseli mamy nawet biuro ds. przestrzeni kosmicznej w ramach misji Chińskiej Republiki Ludowej przy UE”. „Chiny są otwarte na zewnątrz i wszystkie krajowe programy będą otwarte dla zagranicznych instytucji” – podsumował Cao. Więcej informacji: CHAIN-REDS https://www.chain-project.eu/home Współpraca UE-Chiny w dziedzinie badań naukowych i innowacji http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=china

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Chiny, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo