Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Unijni naukowcy z największego na świecie konsorcjum wiedzy eksperckiej i infrastruktury na rzecz badań polarnych

EU-POLARNET to jeden z projektów koncentrujących się na Oceanie Atlantyckim, których realizacja rozpoczęła się niedawno w ramach programu „Horyzont 2020”.

Zespół EU-POLARNET (Connecting science with society) będzie pracować przez kolejnych pięć lat nad stworzeniem i udostępnieniem strategicznych ram i mechanizmów nadawania priorytetu nauce, optymalizacji wykorzystania infrastruktury polarnej i negocjowania nowych partnerstw, które zaowocują wspólnym projektowaniem badań polarnych. Ostatecznie ta nowa wizja badań polarnych ma przynieść społeczeństwu konkretne korzyści. Rozpoczęty w marcu tego roku projekt zgromadził 22 partnerów, przez co jest największym na świecie konsorcjum wiedzy eksperckiej i infrastruktury na rzecz badań polarnych. Przedsięwzięcie zaprezentowała w ubiegłym miesiącu w Brukseli, na konferencji poświęconej Oceanowi Atlantyckiemu: The Atlantic – Our Shared Resource: Making the Vision Reality, koordynatorka projektu, profesor Karin Lochte z Instytutu im. Alfreda Wegenera w Niemczech. Zabierając głos na konferencji, profesor Lochte podkreśliła wagę wymiany między interesariuszami w ramach projektu. Jak zauważyła: „Projekt pomoże w ustaleniu agendy zintegrowanych badań polarnych celem zawiązania Transatlantyckiego Stowarzyszenia Badawczego. Stworzymy platformę wymiany wiedzy i dialogu między interesariuszami – od polityków, przez przedsiębiorców, po społeczeństwo obywatelskie”. Jednym z głównych zadań EU-POLARNET będzie współpraca z Międzynarodowym Komitetem Badań Arktycznych (IASC) i Komitetem Naukowym Badań Antarktycznych (SCAR) nad opracowaniem i posunięciem naprzód Europejskiego Programu Badań z przejrzystymi, strategicznymi priorytetami nauki europejskiej oraz wyraźnym ukierunkowaniem na zarządzanie niezbędną infrastrukturą polarną i na jej rozwój. Jak stwierdziła profesor Lochte: „Mamy nadzieję poprawić monitoring i modelowanie oraz ustalić stabilne podstawy obserwacji z kluczowymi parametrami uzgodnionymi przez różne kraje. Nasze priorytety badawcze będą ustalane w toku dyskusji z interesariuszami, którzy potrzebują naszych prac badawczych”. Zespół będzie także pracować nad zapewnieniem centralnej koordynacji zarządzania danymi polarnymi, czego do tej pory brakowało na szczeblu europejskim. Poza Europą, EU-POLARNET dąży także do stworzenia powiązań ze zbiorami danych przechowywanych przez inne kraje polarne, zwłaszcza te z Ameryki Północnej, o podobnie długiej historii badań polarnych. Prace obejmą ustalenie najlepszego podejścia do szerszego i lepiej skoordynowanego wykorzystywania zasobów satelitarnych, łączenia komunikacji satelitarnej, nawigacji i obserwacji celem wsparcia operatorów europejskich. Regiony polarne dotyczą sporej grupy krajów i wielu zróżnicowanych interesariuszy, zatem nawiązywanie relacji z międzynarodowymi partnerami i organizacjami będzie ważnym aspektem projektu. Mimo iż projekt rozpoczął się zaledwie kilka miesięcy temu, już odbyło się pierwsze zebranie plenarne walnego zgromadzenia. Partnerzy spotkali się w Bremerhaven, Niemcy, na początku marca, aby ustalić strategię osiągania ambitnych celów projektu. Więcej informacji: EU-POLARNET http://www.eu-polarnet.eu/

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły