Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Oświetlanie MŚP ścieżki ku innowacjom

Dofinansowani ze środków UE partnerzy projektu ACTPHAST utworzyli ośrodek ekspercki, aby służyć europejskim MŚP poradą i wsparciem technicznym w nowoczesnej fotonice.

Łącząc technologiczną wiedzę ekspercką 23 czołowych, europejskich instytutów badawczych zajmujących się fotoniką – i udostępniając ją zainteresowanym przedsiębiorstwom europejskim – partnerzy projektu ACTPHAST zamierzają zachęcać do opracowywania nowych produktów, skrócić czas wprowadzania produktów na rynek i stworzyć nowe miejsca pracy. Czteroletni projekt, nad którym prace rozpoczęły się w listopadzie 2013 r., zgromadził wspomniane instytuty badawcze w celu stworzenia jedynego w swoim rodzaju punktu kompleksowej obsługi, ukierunkowanego w szczególności na wsparcie szybkich projektów innowacyjnych podejmowanych przez MŚP, przewidzianych zazwyczaj na sześć do dziewięciu miesięcy. Fotonika zajmuje się wytwarzaniem, emisją i wykrywaniem światła. Technologia ta znajduje zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku, takich jak skanery kodów kreskowych, drukarki, DVD czy mikrofalówki. Ma również kluczowe znaczenie dla telekomunikacji, aplikacji zdrowotnych i robotyki, przy czym nieustannie pojawiają się nowe zastosowania. ACTPHAST ma dopilnować, aby innowacyjne, europejskie MŚP nie przeoczyły tych nowych możliwości rynkowych z prozaicznego powodu swojej wielkości czy braku wiedzy eksperckiej w danym sektorze. Nad programem – dostępnym dla wszystkich krajów i przedsiębiorstw z Europy – pracuje wyspecjalizowany zespół popularyzacyjny, który współdziała z lokalnymi klastrami przemysłowo-innowacyjnymi na rzecz podnoszenia świadomości. W ciągu pierwszych 15 miesięcy działalności, partnerzy ACTPHAST zatwierdzili 29 innowacyjnych projektów fotonicznych, z czego większość realizowana jest przez MŚP z dziesięciu unijnych państw członkowskich. W pierwszej grupie zatwierdzonych projektów znalazło się wiele ekscytujących, nowych zastosowań, ukierunkowanych na rynki o wysokim potencjale wzrostu, takich jak nauki medyczne i biologiczne, motoryzacja czy energetyka, które w coraz szerszym wymiarze uznają fotonikę za kluczową technologię prorozwojową. Inne projekty fotoniczne, które zyskały wsparcie ACTPHAST polegały na opracowaniu nowatorskiego światłowodu z ultrawydajną barierą hermetyczną do stosowania w trudnych warunkach oraz systemy inspekcji na bazie widzenia maszynowego do kontrolowania jakości butelek farmaceutycznych. Partnerzy tych projektów mieli możliwości wykorzystania pełnego zakresu platform technologicznych i wiedzy eksperckiej dostępnych w ramach ACTPHAST – od modelowania i projektowania po prototypowanie, integrację i testowanie. W wiele z tych projektów zaangażowały się multidyscyplinarne zespoły. Pierwsza grupa zatwierdzonych projektów innowacyjnych już jest w toku realizacji, a ACTPHAST nadal otrzymuje i rozpatruje co miesiąc do 20 nowych wniosków projektowych składanych przez przedsiębiorstwa z całej Europy. Zespół przeprowadza obecnie ocenę wniosków projektowych zgłoszonych przez przedsiębiorstwa z Austrii, Estonii, Grecji, Litwy, Łotwy, Szwajcarii i Szwecji. Ponad połowa tych podmiotów jest klasyfikowana jako „prorozwojowe fotonicznie”, gdyż ich zasadnicza wiedza fachowa nie wywodzi się z fotoniki, ale innowacje z użyciem komponentów fotonicznych mogą znacząco podnieść wartość ich produktów końcowych. Do końca 2017 r. partnerzy ACTPHAST zamierzają udzielić wsparcia łącznie 200 innowacyjnym projektom fotonicznym realizowanym przez europejskie przedsiębiorstwa, które mają wygenerować 120 mln EUR dodatkowych dochodów dla przedsiębiorstw i stworzyć 600 nowych, wysokowartościowych miejsc pracy w Europie. Więcej informacji: ACTPHAST http://www.actphast.eu/

Kraje

Belgia

Powiązane artykuły