CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Droga do kariery w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki, z naciskiem na technologie związane ze światłem

Dzięki unijnej inicjatywie lepiej wyszkoleni pracownicy wykorzystujący innowacyjny potencjał fotoniki już wkrótce staną się rzeczywistością.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Stosowane w różnych branżach kluczowe technologie prorozwojowe są podstawą wysiłków na rzecz stworzenia zaawansowanych i zrównoważonych gospodarek. Kluczowe technologie prorozwojowe, takie jak mikro- i nanoelektronika, nanotechnologia, biotechnologia przemysłowa, zaawansowane materiały i technologie produkcyjne oraz fotonika odgrywają istotną rolę w stawianiu czoła globalnym wyzwaniom, napędzaniu innowacji i stymulowaniu wzrostu gospodarczego. Niezbędne jest, aby pracownicy nabywali umiejętności na wysokim poziomie i w pełni wykorzystywali potencjał takich technologii. Mający u podstaw właśnie tę wizję, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej projekt PHABLABS 4.0 oferuje tysiącom młodych kobiet i dziewcząt możliwość poznania świata nauki, inżynierii i technologii fotonicznych. Prowadzi także działania mające na celu rozwiązanie problemu niedostatecznej reprezentacji kobiet w świecie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki. Program obejmował cykl warsztatów i projektów Photonics Challenger organizowanych w 10 krajach europejskich. W komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej projektu czytamy, że od 2018 roku w inicjatywie PHABLABS 4.0 uczestniczyło w sumie 1 221 dziewcząt i młodych kobiet. „W trakcie warsztatów uczestniczki miały za zadanie rozwiązywanie nowych i innowacyjnych problemów z wykorzystaniem laserów i fotoniki, a także technologii związanej z emisją, manipulacją i wykrywaniem światła. Łącząc w sobie fab lab ze światem fotoniki, warsztaty i projekty Challenger pozwalają dostrzec możliwości kariery w dziedzinie fotoniki, inżynierii, programowania i robotyki”. Od grafiki po rękawiczkę na podczerwień Zadania wykonywane podczas warsztatów obejmowały stworzenie grafiki przy użyciu laserów, opracowanie hologramu, modyfikację pluszowej zabawki przy pomocy rozwiązań z zakresu fotoniki oraz wykonanie rękawiczki na podczerwień, która działa jak pilot. W warsztatach wzięły udział trzy grupy wiekowe: tzw. młode umysły (10–14 lat), uczennice (15–18 lat) oraz młode profesjonalistki i techniczki (powyżej 18 lat). Jednym z rezultatów projektu PHABLABS 4.0 była publikacja nowej broszury. Partnerzy projektu są przekonani, że dokument „A Gender Balanced Approach” mógłby zostać wykorzystany, aby wzbudzić zainteresowanie nauką i technologią wśród dziewcząt i młodych kobiet. W tym samym komunikacie prasowym prof. Averil MacDonald z organizacji Women in Science and Engineering mówi: „Cieszymy się, że możemy otworzyć drzwi do świata nauki, które niektóre dziewczęta i młode kobiety mogą uważać za zamknięte. Dziewczęta i młode kobiety, które ukończyły 16 rok życia częściej rozważają studiowanie przedmiotów z zakresu nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki, jeśli widzą, że przedmioty te otwierają przed nimi różne możliwości”. Zakończony w maju 2019 roku projekt PHABLABS 4.0 (PHotonics enhanced fAB LABS supporting the next revolution in digitalization) wykorzystał rosnącą świadomość fotoniki jako ważnego czynnika napędzającego innowacje oraz kluczowej technologii prorozwojowej. W ramach projektu PHABLABS 4.0 eksperci z europejskich instytutów fotonicznych oraz organizacji związanych z naukami przyrodniczymi, technologią, inżynierią i matematyką połączyli siły z partnerami z pracowni fab lab i stworzyli warsztaty, projekty oraz zestawy narzędzi w celu ulepszenia pracowni fab lab i przestrzeni kreatywnych z wykorzystaniem działań związanych z fotoniką. Zostały one przetestowane w istniejących pracowniach fab lab z myślą o ich wprowadzeniu do rosnącej sieci europejskich pracowni fab lab jako sprawdzony model. Więcej informacji: strona projektu PHABLABS 4.0

Kraje

Belgia

Powiązane artykuły