Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

„Jarząca się mysz” rzuca nowe światło na badania nad mózgiem

Dofinansowani ze środków UE naukowcy z projektu GLOWBRAIN zastosowali zaawansowane techniki obrazowania, aby pogłębić wiedzę o tym, jak można wykorzystać komórki macierzyste w leczeniu chorób mózgu.

Optymalizacja komórek macierzystych w celu naprawy poudarowych uszkodzeń mózgu myszy może pomóc naukowcom znaleźć nowe sposoby leczenia chorób neurodegeneracyjnych u ludzi – jak oświadczono na konferencji zamykającej dofinansowany ze środków UE projekt GLOWBRAIN. W czasie konferencji, która rozpoczęła się od dwóch wykładów otwartych na temat potencjału zastosowania technik obrazowania do wizualizacji przeszczepionych do mózgu myszy komórek macierzystych, nacisk położony został na konkretne osiągnięcia i ich znaczenie dla przyszłości badań nad komórkami macierzystymi. Koordynator GLOWBRAIN, Srećko Gajović wygłosił prezentację pt. „Czy jarząca się mysz może pomóc w walce z udarem?”. Uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób powstanie biura ds. innowacji i mianowanie menedżera ds. innowacji ułatwiło współpracę chorwackich naukowców z innymi uczelniami i ekspertami ds. własności intelektualnej. Unikatowy potencjał komórek macierzystych – niezróżnicowanych komórek biologicznych, które mogą różnicować się w komórki wyspecjalizowane i dzielić się, aby wytwarzać kolejne komórki macierzyste – oferuje nowe możliwości leczenia rozmaitych chorób w przyszłości. Jednak pomimo solidnych nakładów inwestycyjnych na badania nad komórkami macierzystymi, wciąż daleko jest do ich praktycznego zastosowania. Partnerzy projektu GLOWBRAIN, nad którym prace rozpoczęły się w październiku 2012 r., dążą do zbudowania platformy, która skupi światowej klasy ekspertów z w badaniach nad komórkami macierzystymi. Obejmie ona tak nowoczesne dziedziny jak hodowla in vitro komórek macierzystych, synteza biomateriałów i analiza zachowania komórek, by wymienić zaledwie kilka. Nadrzędnym celem jest posunięcie naprzód prac badawczych nad schorzeniami neurodegeneracyjnymi poprzez śledzenie wszczepionych myszom komórek macierzystych. Ponadto platforma udostępni chorwackim naukowcom sieć i wiedzę, które pomogą w odegraniu kluczowej roli przy opracowywaniu nowych podejść do leczenia chorób mózgu i schorzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. Oprócz chorwackich naukowców, w projekt zaangażowali się renomowani badacze z Austrii, Czech, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Węgier i Włoch. Naukowcy z tych krajów wzięli udział w szeregu delegacji, wizyt eksperckich, warsztatów i konferencji zorganizowanych w ramach projektu GLOWBRAIN. Projekt umożliwił także zakup nowych urządzeń i oprzyrządowania, aby zwiększyć zdolności innowacyjne Chorwacji w dziedzinie komórek macierzystych. Końcowy wynik jest taki, że instytucja koordynująca – Wydział Medycyny Uniwersytetu w Zagrzebiu – jest teraz znacznie bardziej zintegrowana z europejską przestrzenią badawczą i zdecydowanie bardziej zauważalna wśród czołowych instytucji badawczych. Co więcej, platforma GLOWBRAIN sprzyjać będzie pogłębianiu prac badawczych w powiązanych dziedzinach. Medycyna regeneracyjna ma na przykład ogromny potencjał w wielu obszarach zastosowań klinicznych i wymaga dalszego zgłębienia. Powstanie solidnej platformy współpracy z partnerami europejskimi, umożliwiającej Chorwacji udział w przyszłych projektach badawczych poświęconych komórkom macierzystym i neuronaukom, będzie trwałym dorobkiem GLOWBRAIN. Tego typu prace mogą zrewolucjonizować badania nad mózgiem i zapewnić szybsze wprowadzanie osiągnięć na rynek, zapewniając UE przewagę w sektorze medycyny regeneracyjnej. Zakończenie projektu zaplanowano na marzec 2016 r. Więcej informacji: GLOWBRAIN http://glowbrain.hiim.hr/index.php/en/

Kraje

Chorwacja

Powiązane artykuły