European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

CORDIS Express: B+R nad dronami jutra

Zważywszy na spodziewany w ciągu kolejnych 10 lat boom na rynku dronów, to wydanie CORDIS Express poświęcone jest dofinansowanym ze środków UE przedsięwzięciom badawczym, które dalej rozwijają drony i analizują ich przyszłe zastosowania.

Cywilne drony, czyli zdalnie kierowane bezzałogowe systemy powietrzne (BSP), są coraz częściej wykorzystywane w UE w wielu różnych sektorach. Ich zastosowania są zadziwiająco zróżnicowane – od monitorowania katastrof naturalnych po precyzyjny oprysk upraw – a w przyszłości mogą być w stanie dostarczać przesyłki, a nawet pizzę, pod same drzwi! System Prime Air firmy Amazon ma na przykład pewnego dnia dostarczać przesyłki do adresata w ciągu najdalej 30 minut za pomocą małych bezzałogowych statków powietrznych. Nie ma w tym zatem nic zaskakującego, że rośnie rynek cywilnych dronów. Sektor jest nadal w powijakach, ale wedle niektórych szacunków może w ciągu najbliższych 10 lat osiągnąć 10% wartości rynku lotniczego – to znaczy 15 mld EUR rocznie. Potrzebna będzie intensyfikacja działań B+R, aby nadążyć za tak szybką ekspansją rynku. Z tego właśnie względu Komisja Europejska zobowiązała się w ubiegłym roku do usprawnienia prac B+R, zwłaszcza w ramach unijnych funduszy B+R zarządzanych przez wspólne przedsięwzięcie SESAR, aby „maksymalnie skrócić czas realizacji obiecujących technologii na rzecz włączenia BSP do europejskiej przestrzeni powietrznej”. Złożyła obietnicę, że MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up z tego sektora otrzymają branżowe wsparcie na opracowywanie odpowiednich technologii (w ramach programów „Horyzont 2020” i COSME). W toku realizacji już jest szereg projektów 7PR, których partnerzy rozwijają potencjał dronów i analizują nowe zastosowania oraz podejmowane są nowe inicjatywy w ramach programu „Horyzont 2020”. To wydanie CORDIS Express poświęcone jest jedynie niektórym z tych projektów, a także powiązanym z nimi doniesieniom. - TIRAMISU prezentuje w Brukseli nowe narzędzia do rozminowywania - Autonomous Dronistics for Security (ADS: optimized services with fleets of flying robots) (w języku angielskim) - Enhanced GNSS-BF-INS Solution for Un-manned Vehicle Control (w języku angielskim) - Bringing unlimited autonomy to Civilian Drones: PULSE, an Intelligent Tethered Power Supply (w języku angielskim) - Wyznaczanie trendów w nauce: Nowy arktyczny dron do śledzenia skutków zmiany klimatu

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły