CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Wzrost popularności dronów: ulepszenia systemu zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych

Unijna inicjatywa przygotowuje grunt dla bezpiecznego i efektywnego zarządzania ruchem dronów.

Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Od obrony i reagowania kryzysowego po ochronę środowiska – drony, czyli inaczej bezzałogowe statki powietrzne, coraz częściej znajdują zastosowanie w wielu różnych sektorach. Wraz ze wzrastającą popularnością, rosną także obawy o bezpieczeństwo. Pozostawione bez nadzoru systemy bezzałogowe mogą przyczynić się do kolizji w powietrzu, wypadków z udziałem ludzi, a także uszkodzeń mienia lub innych statków powietrznych. Wdrożenie systemu zarządzania ruchem bezzałogowym (UTM), który będzie uwzględniał także ruch statków załogowych, jest kluczowe. Projekt PODIUM, finansowany z funduszy Unii Europejskiej, prezentuje zintegrowane i kompleksowe internetowe rozwiązanie UTM w środowisku operacyjnym w pięciu ośrodkach w trzech państwach. Jak wspomniano na stronie projektu, w ramach testów przeprowadzane są „przeloty na bardzo niskiej wysokości na obszarach wiejskich i miejskich, w pobliżu lotnisk, w kontrolowanej i niekontrolowanej przestrzeni powietrznej oraz w zróżnicowanych środowiskach z ruchem powietrznym statków załogowych”.

Loty testowe

Według komunikatu prasowego opublikowanego przez partnera projektu, Unifly, „PODIUM przeprowadził prezentację U-space obejmującą scenariusze lotów BVLOS (poza zasięgiem widoczności wzrokowej) i VLOS (w zasięgu widoczności wzrokowej) w pięciu ośrodkach w Europie”. Przeprowadzono je w „porcie lotniczym im. Hansa Christiana Andersena w Odense w Danii; w Holandii w RPAS [Remotely Piloted Aircraft Systems] Test Centre w Marknesse i porcie lotniczym Groningen-Eelde; we Francji w ośrodku Drones Paris Région w Brétigny-sur-Orge i porcie lotniczym Rodez-Marcillac w Rodez”. U-space to szereg nowych usług i specjalnych procedur, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego i wydajnego dostępu do przestrzeni powietrznej dużej liczbie dronów. Na stronie projektu podano, że prezentacja PODIUM obejmowała usługi U-space na poziomie U1, U2 i częściowo U3. Ramy U-space obejmują cztery bloki usług i technologii: usługi podstawowe (U1), usługi początkowe (U2), usługi zaawansowane (U3) i pełny zakres usług (U4). Zostały one zaprojektowane z myślą o zastosowaniu we wszelkich rutynowych operacjach, w każdej klasie przestrzeni powietrznej i we wszystkich rodzajach środowisk. „Dzięki projektowi PODIUM, piloci i producenci innowacyjnych dronów, kontrolerzy ruchu lotniczego i koordynatorzy U-space osobiście korzystali z usług i systemów U-space”, mówi Peter Alty z EUROCONTROL, koordynującego projekt PODIUM. W tym samym komunikacie prasowym zawarto wnioski i zalecenia PODIUM, które zaprezentowano podczas wydarzenia w październiku 2019 r. „PODIUM podsumowuje, że istnieje duży popyt wśród wszystkich zainteresowanych stron na rozwiązania U-space, które uwolnią ich od żmudnego obowiązku pozyskiwania zgody na lot i które zwiększając świadomość sytuacyjną, podniosą bezpieczeństwo i wydajność lotów”. Dalej czytamy: „Usługi U-space dla fazy poprzedzającej lot są praktycznie gotowe do wdrożenia, ale wymagane są konkretne działania, które zapewnią, że usługi te na pewno się sprawdzą podczas wykonywania lotu”. Zakończenie projektu PODIUM (Proving Operations of Drones with Initial UTM Management) jest zaplanowane na grudzień 2019 r. Jest on jednym z projektów demonstracyjnych na wielką skalę, które pozyskały finansowanie z SESAR Joint Undertaking w ramach unijnego programu „Łącząc Europę”. Więcej informacji: strona projektu PODIUM

Kraje

Belgia

Powiązane artykuły