European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

BIOMOT bada, co jest motorem działań na rzecz przyrody

Na niedawnej, wspólnej konferencji z projektem BESAFE, zespół BIOMOT omówił swoje ustalenia dotyczące przyczyn skłaniających ludzi do podejmowania działań na rzecz przyrody i możliwości sprzyjania temu.

Co motywuje ludzi do wolontariatu na rzecz przyrody? Czy powoduje nimi miłość do przyrody, obowiązek, a może obawy o zdrowie lub gospodarkę? Partnerzy dofinansowanego ze środków UE projektu BIOMOT, którego konferencja zamykająca wraz z projektem BESAFE odbyła się w tym miesiącu, poświęcili cztery minione lata na przestudiowanie tych pytań. Ustalenie, co motywuje poszczególne osoby do podejmowania działań na rzecz przyrody może być niezwykle pomocne przy opracowywaniu przez rządy i UE strategii na przyszłość. Zespół projektu BIOMOT podjął starania, aby wydobyć te informacje, nawiązując kontakty z partnerami przedsięwzięć środowiskowych i osobami działającymi w terenie w całej UE. Partnerzy przeprowadzili między innymi sondaż online, 213 wywiadów swobodnych z działaczami ekologicznymi oraz wywiady z 34 uczestnikami przedsięwzięć na rzecz przyrody w UE, aby dowiedzieć się, co ich motywuje. Członkowie zespołu wykonali także analizę krytyczną i przegląd empiryczny dyskursów na temat szacowania wartości usług ekosystemowych. Wypowiadając się na konferencji, koordynator Wouter De Groot zawęził dorobek projektu do pewnych podstawowych wniosków. Zespół odkrył na przykład analizując historie życia działaczy na rzecz przyrody, że głównym motorem ich działań nie były względy moralne czy ekonomiczne: „Kiedy przyjrzymy się tym historiom, często dostrzegamy niesamowicie intensywny kontakt z przyrodą w dzieciństwie. Poprzez ten kontakt rozwija się poczucie łączności z przyrodą, która nabiera znaczenia. To poczucie łączności ma kluczowe znaczenie. Aby je pielęgnować, potrzebny nam jest powrót języka spójności do dyskursu publicznego”. Zespół BIOMOT postanowił zastosować interdyscyplinarne podejście do badań i rozpatrzyć pod tym kątem wyniki. W swoim podejściu zespół czerpał z takich dziedzin jak ekonomia, politologia, psychologia i filozofia. Badania umożliwiły zdefiniowanie prototypowego profilu osoby, która aktywnie angażuje się na rzecz bioróżnorodności. W toku prac okazało się, że działania nieformalne związane z przyrodą mają istotne znaczenie w późniejszym okresie dzieciństwa i mogą ostatecznie zaowocować podejmowaniem działań na rzecz przyrody i bioróżnorodności w wieku dojrzałym. Zespół jest obecnie na etapie nadawania formalnego kształtu implikacjom politycznym, niesionym przez wyniki. Partnerzy BIOMOT przyjrzeli się także bliżej dyskursowi na temat szacowania wartości usług ekosystemowych – idea ta zyskała popularność w ostatnich latach, niemniej jest postrzegana jako kontrowersyjna przez niektórych ekologów. Wyniki BIOMOT wskazują istotnie, że punktem zapalnym jest szacowanie wartości rynkowej. Przeprowadzona w ramach projektu analiza różnych dyskursów wykazała, że polityka koncentruje się wokół szacowania wartości ekonomicznej usług ekosystemowych, nie zawsze włączając także obecne dyskursy o szerszym charakterze. W konsekwencji powinniśmy włączyć do polityki znacznie większą grupę głosów i szerszy zakres dyskursów, a można to osiągnąć poprzez przerzucanie mostów między organizacjami i zawiązywanie transdyscyplinarnych partnerstw badawczych. Prace nad projektem zostaną sfinalizowane wraz z końcem sierpnia, a pośród niedawnych publikacji znalazły się kluczowe wyniki: key outcomes from the project; zalecenia: policy recommendations on fostering committed action for nature oraz artykuł pod tytułem A theory of committed action for nature: interdisciplinary explorations. Ustalenia te powinny ostatecznie wspomóc rządy i UE przy opracowywaniu strategii i inicjatyw sprzyjających pobudzaniu wolontariatu na rzecz przyrody. Więcej informacji: BIOMOT http://www.biomot.eu/index.php

Kraje

Niderlandy