Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

CORDIS Express: Czas to wszystko!

Wydanie CORDIS Express poświęcone jest w tym tygodniu projektom badawczym, które mają udoskonalić sposób pomiaru czasu.

Liczy się czas. Czas leczy rany. Wszystko w swoim czasie. Spora liczba powiedzeń z czasem, w które obfituje język, pokazuje, jak duże znaczenie ma dla nas czas. Co zatem zrobilibyśmy, gdyby czas miał się zmienić? Naukowcy z Krajowego Laboratorium Fizyki (NPL) w Zjednoczonym Królestwie pochylili się na tym zagadnieniem 60 lat temu, kiedy zdali sobie sprawę, że dzień tak naprawdę się wydłuża. W 1955 roku stało się jasne, że czas astronomiczny stwarza problem: długość sekundy zmieniała się z powodu nieregularności ruchu obrotowego Ziemi. Aby zaradzić temu problemowi, Louis Essen i Jack Parry z NPL zaprojektowali i zbudowali pierwszy na świecie atomowy zegar cezowy, zmieniając sposób, w jaki mierzymy i wykorzystujemy czas. Obecnie zegary atomowe stanowią szkielet naszej współczesnej technologii komunikacyjnej i nawigacyjnej. Nasze najlepsze zegary atomowe tracą zaledwie 1 sekundę na 30 miliardów lat, co sprawia że są najbardziej precyzyjnymi urządzeniami pomiarowymi jakie kiedykolwiek zbudowano, ale jednocześnie niezwykle czułymi i podatnymi na zakłócenia zewnętrzne. Udoskonalenie tych zegarów mogłoby umożliwić ekscytujące, nowe zastosowania w takich obszarach jak geodezja, śledzenie floty, pojazdy autonomiczne czy rzeczywistość rozszerzona, i rzucić światło na jedne z najbardziej podstawowych pytań stawianych przez naukę. Właśnie dlatego dofinansowani ze środków unijnych naukowcy majstrują przy czasie! Partnerzy rozpoczętego niedawno projektu NUCLOCK opracowują nowatorski typ zegara, opartego na jedynej w swoim rodzaju przemianie jądrowej w Torze-229, który będzie w dużej mierze nieczuły na zakłócenia, prostszy pod względem konstrukcyjnym i potencjalnie bardziej precyzyjny niż istniejące zegary atomowe. Tymczasem zespół projektu SOC2 pracuje nad najbardziej stabilnymi i dokładanymi, przenośnymi zegarami optycznymi do zastosowania w przestrzeni kosmicznej – to technologia, która zapewniłaby UE miejsce w czołówce także ziemskiego rynku. Wydanie CORDIS Express poświęcone jest w tym tygodniu tym i innym projektom i wiadomościom na temat badań dofinansowanych ze środków UE, które zajmują się analizowaniem tego, co możemy udoskonalić w naszych pomiarach czasu. - Czas i miejsce na zegary optyczne - Towards a nuclear clock with Thorium-229 (w języku angielskim) - Advance Optical Clocks (w języku angielskim) - Future Atomic Clock Technology (w języku angielskim) - Wyznaczanie trendów w nauce: Nasza ostatnia sekunda przestępna?

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo