Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Unijni naukowcy opracowują nowe narzędzie do modelowania z zamiarem poprawy zarządzania kryzysowego

Dofinansowani ze środków UE naukowcy opracowali innowacyjne narzędzie do symulacji i modelowania, które ma wspomóc decydentów biorących udział w zarządzaniu kryzysowym na dużą skalę.

Zespoły zarządzania kryzysowego i kluczowi decydenci stale mierzą się z sytuacjami, które wykraczają poza zdolność reagowania lokalnych sieci. Jak by nie było, katastrofy naturalne i te spowodowane przez człowieka często nie respektują ani regionalnych, ani krajowych granic, przez które się przetaczają, tworząc nowe, nieprzewidziane problemy. Z tych względów decydenci potrzebują narzędzi do lepszego poznania skutków kryzysu i w razie potrzeby bezpośredniego dostępu do ekspertów z różnych organizacji i państw. Partnerzy dofinansowanego ze środków UE projektu CRISMA podjęli starania, aby odpowiedzieć na tę naglącą potrzebę, opracowując adaptowalne narzędzie online do przeprowadzania symulacji. Narzędzie pomaga decydentom i zespołom zarządzania kryzysowego przygotować się na takie wydarzenia poprzez wizualizację złożonych scenariuszy kryzysowych, co często wymaga połączenia fachowej wiedzy z różnych sektorów i może wiązać się ze znacznymi obawami natury finansowej i etycznej. Zastosowania końcowe obejmują długofalowe planowanie użytkowania gruntów i infrastruktury, optymalizację planów operacyjnych zarządzania kryzysowego oraz wsparcie dla przygotowania, przeprowadzenia i oceny ćwiczeń w terenie. Konsorcjum projektowe jest również przekonane, że model symulacyjny może potencjalnie znaleźć zastosowanie w sektorze prywatnym. Szkielet systemu CRISMA został celowo zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić użytkownikom końcowym tworzenie własnych scenariuszy kryzysowych, a następnie łączenie nowych i dotychczasowych modeli oraz narzędzi w jeden system symulacyjny. Adaptowalność architektury została osiągnięta dzięki przyjęciu otwartego podejścia. Znaczna część funkcji szkieletu jest obsługiwana przez otwarte oprogramowanie, które w razie potrzeby z łatwością i w dowolnym momencie może zostać zastąpione. Co więcej szkielet CRISMA przygotowany jest na przyszłe zmiany technologiczne, gdyż może dostosować się do kilku typów usług internetowych. Modułowość projektu umożliwi przyszłym programistom dodawanie nowych, niezbędnych elementów, w ramach open lub closed source, zgodnie z modelem biznesowym użytkownika końcowego. Zespoły antykryzysowe i inni decydenci mogą łączyć modele, dane i wiedzę ekspercką z różnych źródeł, aby tworzyć pełniejsze scenariusze kryzysowe. W czasie realizacji projektu przygotowanych zostało wiele programów pilotażowych, obejmujących szereg różnych sytuacji kryzysowych. Znalazły się wśród nich burza śnieżna w północnej Finlandii; zatopienie systemów ochrony wybrzeża w zachodniej Francji; przypadkowy wyciek z kontenerowca u wybrzeży Izraela; trzęsienie ziemi i pożary lasów we Włoszech oraz stwarzający liczne zagrożenia wypadek masowy w Niemczech. Odbyły się warsztaty z udziałem potencjalnych użytkowników końcowych, aby zilustrować wyniki programów pilotażowych i podkreślić potencjał nowego narzędzia. Długofalowe zrównoważenie i absorpcja wyników CRISMA zostaną zapewnione poprzez rekomendacje decydentów i zewnętrznych ekspertów wysokiego szczebla, którzy znaleźli się w radzie konsultacyjnej CRISMA. Prace nad projektem sfinalizowano z końcem sierpnia 2015 r. Sprawozdanie z ostatecznych rezultatów CRISMA zostało opublikowane we wrześniu 2015 r., a prezentacja najważniejszych sukcesów miała miejsce na konferencji zamykającej projekt w czerwcu 2015 r. Więcej informacji: Witryna projektu CRISMA

Kraje

Finlandia

Powiązane artykuły