Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości

Article available in the following languages:

CORDIS Express: Badania naukowe w walce z zaniedbanymi chorobami tropikalnymi

Na zaniedbane choroby tropikalne (NTD), takie jak trąd czy śpiączka afrykańska, zapada mniej więcej co siódma osoba na świecie. Wydanie CORDIS Express poświęcone jest w tym tygodniu dorobkowi dofinansowanych ze środków UE projektów, który ma zmniejszyć brzemię NTD.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 17 zaniedbanych chorób tropikalnych, w skrócie NTD dotyka ponad miliard osób w 149 krajach na świecie. Nazywane często „chorobami biednych”, NTD – między innymi śpiączka afrykańska, leiszmanioza, słoniowacizna i jaglica – trapią głównie populacje żyjące w biedzie i niewłaściwych warunkach sanitarnych. Słoniowacizna na przykład to bolesna i oszpecająca choroba, na którą cierpi około 120 milionów ludzi, głównie w Afryce i Azji Południowo-Wschodniej. Przemysł farmaceutyczny był w przeszłości krytykowany za niewystarczające działania podejmowane w walce z NTD, a organizacja Lekarze bez Granic (MSF) wezwała do zwiększenia nakładów na innowacje związane z NTD. Za obiecujący krok naprzód może być postrzegany fakt, że w ramach celów zrównoważonego rozwoju (CZR), przyjętych niedawno przez światowych przywódców w Nowym Jorku, wyznaczono teraz cel położenia kresu epidemii NTD do roku 2030. Jednak nie musimy czekać, aż machina CZR zostanie wprawiona w ruch, aby zobaczyć postępy. Wiele dofinansowanych ze środków UE projektów już przynosi wyniki mające zmniejszyć brzemię NTD. Partnerzy projektu BERENICE przeanalizowali na przykład szereg materiałów i ich połączeń w celu opracowania lipidowych systemów dostarczania leków w leczeniu choroby Chagasa. Tymczasem partnerzy projektu LEISHDRUG, którzy podjęli poszukiwania leku na leiszmaniozę, stworzyli światowej klasy platformę opracowywania leków, która umożliwia przygotowywanie testów, identyfikację docelowych miejsc działania leków i walidację genetyczną. Wydanie CORDIS Express jest poświęcone w tym tygodniu tym i innym projektom dofinansowanym ze środków UE, których dorobek zmniejszy brzemię NTD oraz innym powiązanym z nimi wiadomościom. - Prace nad diagnozowaniem chorób tropikalnych - Nanomedycyna w walce z chorobą Chagasa - W poszukiwaniu leku na leiszmaniozę - Poprawa skuteczności leczenia leiszmaniozy - Wyznaczanie trendów w nauce: Cele zrównoważonego rozwoju a rola naukowców

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo