Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Nowa metoda oznaczania z użyciem biomarkerów nadzieją dla cierpiących na chorobę Parkinsona

Finansowani ze środków UE naukowcy opracowali metodę oznaczania z użyciem biomarkerów choroby Parkinsona, która może przełożyć się na wczesną diagnostykę oraz szybsze i skuteczniejsze leczenie.

Opracowana w ramach finansowego ze środków UE projektu BIOMARKERS FOR PD innowacja ma potencjał, aby stać się pierwszą biochemiczną metodą oznaczania z użyciem biomarkerów odzwierciedlającą rzeczywistą patofizjologię choroby. Główne zadanie, jakie stoi przed partnerami projektu, polega na ewaluacji możliwości biznesowych i przyszłej ścieżki rozwoju tego typu biomarkerów choroby Parkinsona. Priorytet opieki zdrowotnej w Europie Choroba Parkinsona jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób neurodegeneracyjnych. Na całym świecie ponad 4,6 mln osób w wieku 50 lat i więcej cierpi na tę chorobę, a wedle szacunków Światowej Organizacji Zdrowia do roku 2030 ta liczba wzrośnie ponad dwukrotnie. To schorzenie stanowi ogromne obciążenie społeczno-gospodarcze. Może znacząco wpłynąć na jakość życia, nie tylko pacjentów, ale także ich rodzin, przyjaciół i opiekunów. Z perspektywy gospodarczej szacuje się, że roczne koszty opieki zdrowotnej w zakresie leczenia choroby Parkinsona w Europie przewyższają 14 mld EUR. Doskonalenie metod leczenia choroby Parkinsona stanowi zatem priorytet opieki zdrowotnej w Europie i jednocześnie ogromną szansę, jaka otwiera się w tym sektorze przed europejskimi MŚP i zaawansowanymi technologicznie przedsiębiorstwami. Na dzień dzisiejszy dostępne są jedynie terapie objawowe, a choroba jest nierzadko trudna do zdiagnozowania. Często jej wczesne objawy są błędne klasyfikowane. Wysoką czułość i swoistość można uzyskać wyłącznie w specjalistycznych ośrodka i po kilku latach obserwacji. Opracowywanie skutecznego biomarkera choroby Parkinsona Istnieje zatem na rynku ogromne zapotrzebowanie na leczenie spowalniające bądź wstrzymujące postęp choroby. Jednym z obiecujących obszarów jest wczesna diagnostyka, która może poprawić rokowania pacjentów. Taki jest właśnie cel projektu BIOMARKERS FOR PD. Opracowanie skutecznej metody wykrywania z użyciem biomarkerów choroby Parkinsona wspomogłoby lekarzy klinicznych w rozpoznawaniu początku choroby wcześniej niż było to dotychczas możliwe, dzięki czemu mogliby wdrażać skuteczne leczenie. Biomarkery są wykorzystywane w praktyce klinicznej do opisywania zarówno stanu prawidłowego, jak i patologicznego. Mogą pełnić także funkcję prognostyczną albo predykcyjną, co sprawia, że znajdują coraz szersze zastosowanie w medycynie. Walidacja kliniczna biomarkerów ma zasadnicze znaczenie dla opracowania nowej diagnostyki i tutaj właśnie swoją rolę do odegrania ma zespół projektu BIOMARKERS FOR PD. Ma ona także dotyczyć istniejących, potencjalnych biomarkerów. Partnerzy projektu poszukują dowodów na wiarygodność analityczną; odpowiednią wrażliwość i swoistość oraz ważność/przydatność kliniczną. Wyniki ułatwią ostatecznie wejście udoskonalonej diagnostyki do klinik i na rynek oraz zwiększą potencjał wzrostu zaawansowanych technologicznie MŚP z sektora opieki zdrowotnej. „Jesteśmy wdzięczni za wsparcie UE” – stwierdziła dr Gunilla Osswald, dyrektor generalna BioArctic Neuroscience AB – koordynatorka projektu. „Stworzenie czułego i swoistego biomarkera, który mógłby także odzwierciedlać efekt terapeutyczny byłoby ogromną korzyścią wynikającą z prac nad nowymi metodami terapeutycznymi modyfikującymi przebieg choroby”. Zakończenie prac nad projektem BIOMARKERS FOR PD zaplanowano na marzec 2016 r. Więcej informacji: witryna koordynatora projektu

Kraje

Szwecja

Powiązane artykuły