Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Oto opłacalna turbina pływowa

Marmok-5, nowe urządzenie wykorzystujące turbiny pływowe do generowania do 30kW energii elektrycznej, zostało niedawno umieszczone na stanowisku BiMEP u północnych wybrzeży Hiszpanii. Urządzenie to wytwarza wystarczającą ilość energii na potrzeby średniej wielkości przedsiębiorstwa.

Zbudowana w ramach finansowanego ze środków programu „Horyzont 2020” projektu OPERA – urządzenie Marmok-5 jest produkowane od sierpnia 2016 r. w zakładach Navacel w Erandio, Hiszpania. Pierwszy etap montażu rozpoczął się w październiku, a kolejny 12-miesięczny zaplanowano na 2017 r. Urządzenie jest opisywane przez swoich projektantów jako absorber punktowy oparty na zasadzie oscylującego słupa wody (OWC). To duża, dryfująca boja o średnicy 5 metrów, długości 42 metrów i wadze 80 ton. Zawiera dwie turbiny o mocy znamionowej 30 kW i jest niemal całkowicie zanurzona. Energia elektryczna wytwarzana jest dzięki obracaniu turbin przez pływy. Wychwycone fale tworzą słup wody wewnątrz środkowej konstrukcji boi, która sama porusza się jak tłok ruchem tam i z powrotem pod wpływem fal, sprężając i rozprężając powietrze w komorze na szczycie urządzenia. Powietrze jest wówczas usuwane górą i tam wykorzystywane przez turbinę lub ich większą liczbę, których rotacja napędza generator elektryczny. „Ten oparty na współpracy, europejski projekt demonstracyjny energii pływowej przyniesie ważne dane, które umożliwią pokonanie kolejnego etapu na drodze do wprowadzenia na rynek produkcji energii na morzu” – stwierdził Lars Johanning, kierownik naukowy projektu i ekspert Ocean Technology przy kornwalijskim Penryn Campus Uniwersytetu w Exeter. „Łączy nowatorskie pomysły z zamiarem wypracowania kryteriów projektowych o decydującym znaczeniu, które umożliwią opłacalną produkcję energii z pływów”. Choć Europa jest światowym liderem w tej dziedzinie, koszty energii pływowej są nadal wysokie w porównaniu do innych źródeł energii. Brak doświadczeń na otwartym morzu – oraz fakt, że te przeprowadzane są często finansowane ze środków prywatnych – nie pozwalał jak dotąd inżynierom w pełni poznać wyzwań związanych z wydajnością, żywotnością i niezawodnością urządzenia. Dzięki Marmok-5, społeczność energii pływowej zyska w końcu możliwość bezpośredniego dostępu do wysokiej jakości danych operacyjnych na otwartym morzu. Końcowy etap montażu Marmok-5, który miał miejsce w listopadzie, polegał na dodaniu jednostki pomiaru obciążenia cumowniczego, która posłuży za łącze danych do monitorowania ekstremalnych warunków panujących na stanowisku. Ten dodatkowy system zapewni wysokiej rozdzielczości pomiary naprężeń cumowniczych i ruchów urządzenia, a także umożliwi pogłębienie wiedzy o warunkach operacyjnych i ich stopniu ekstremalności na innych stanowiskach produkcji energii pływowej. Konsorcjum zamierza kontynuować prace w 2017 r. Zaplanowany już został drugi, 12-miesięczny etap montażu, w którym używane aktualnie w systemie cumowniczym liny poliestrowe zostaną zastąpione nowym elastomerowym cumowaniem opracowanym na Uniwersytecie w Exeter. Partnerzy projektu OPERA zamierzają opracować technologię, która pozwoli obniżyć o 50% koszty operacyjne na morzu, co przyspieszy wypracowanie międzynarodowych standardów i obniży technologiczną niepewność oraz zagrożenia techniczne i biznesowe. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły