CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Unijni naukowcy na grzbiecie nowej fali energii ze źródeł odnawialnych

Dofinansowani ze środków UE naukowcy z projektu CEFOW przystępują do testowania zaawansowanej technologii energii fal w rzeczywistych warunkach oceanicznych.

Oceany – pokrywające przecież około 71% powierzchni Ziemi – są niewykorzystanym źródłem czystej i odnawialnej energii. Pierwsze demonstracje już pokazały, że energia zmagazynowana w falach może być wychwytywana przez pływające konwertery energii. Teraz naukowcy zamierzają poddać tę technologię rygorystycznym testom na znacznie większą skalę, aby przekonać się, czy ta koncepcja ma rzeczywiście szanse powodzenia i czy urządzenia są w stanie przetrwać kilka lat w surowych warunkach morskich. Takie właśnie kluczowe cele zostały postawione przed dofinansowanym ze środków UE projektem CEFOW (Clean Energy from Ocean Waves), którego przewidziana na pięć lat realizacja ma się rozpocząć w czerwcu 2015 r. Partnerzy CEFOW, dysponujący łącznym budżetem w wysokości około 24,7 mln EUR – wraz z dofinansowaniem UE na kwotę niemal 17 mln EUR – mają nadzieję definitywnie wykazać, że energia fal może być opłacalnym i wydajnym dodatkiem do europejskiego koszyka energetycznego. Prace nad projektem nie zaczynają się od podstaw. Członkowie zespołu mają dostęp do istniejącego, wyposażonego w niezbędną infrastrukturę, ośrodka testowego energii fal u północnych wybrzeży Kornwalii, Zjednoczone Królestwo, zwanego Wave Hub. Ponadto technologia konwersji energii fal, która ma zostać wdrożona w ramach projektu, już została przetestowana i sprawdzona w rzeczywistych warunkach w Szkocji. W skład tej technologii wchodzi nowy typ konwertera o nazwie Penguin, który złożony jest ze standardowych komponentów i generatora stosowanego zazwyczaj w turbinach wiatrowych. Koncepcja konwertera polega na umożliwieniu skalowalnej produkcji za pomocą istniejących procesów. Partnerzy projektu CEFOW zamierzają skorzystać z poczynionych do tej pory postępów i posunąć naprzód prace rozwojowo-wdrożeniowe nad energią fal. Na podstawie testów technologii w rzeczywistych warunkach oceanicznych, zespół ma nadzieję wprowadzić ulepszenia i udoskonalić urządzenia wraz z postępem prac nad projektem. Konsorcjum postawiło sobie za cel podniesienie wydajności konwerterów energii fal o 50% i opracowanie nowych typów dynamicznych urządzeń cumowniczych. Ponadto konsorcjum zamierza połączyć różne aspekty łańcucha dostaw energii z fal, aby zbudować sieć wsparcia niezbędną dla zakrojonych na większą skalę przyszłych projektów poświęconych energii fal. Partnerzy przeanalizują także wykonalność rozwiązań w zakresie magazynowania energii na pokładzie i na lądzie oraz przeprowadzą wieloletnie badania nad środowiskiem, zdrowiem i bezpieczeństwem. Dodatkowo naukowcy będą współpracować w czasie realizacji projektu z lokalnymi rybakami, aby ocenić interakcje urządzeń z ekosystemem morskim. Poprzez zajęcie się każdym możliwym aspektem wytwarzania energii fal, partnerzy CEFOW mają ostatecznie nadzieję odegrać kluczową rolę we wspomaganiu UE w osiągnięciu ambitnych celów związanych z energią odnawialną do roku 2020. Cele określane jako 20-20-20 wyznaczają trzy kamienie milowe na rok 2020: redukcja emisji gazów cieplarnianych w UE o 20% poniżej poziomu odnotowanego w 1990 r.; wzrost do 20% udziału źródeł odnawialnych w energii zużywanej w UE oraz poprawa o 20% efektywności energetycznej w UE. Opracowanie opłacalnej technologii energii fal może okazać się ważną pomocą dla Europy w walce ze zmianą klimatu poprzez poprawę bezpieczeństwa energetycznego i wzmocnienie konkurencyjności.

Kraje

Finlandia

Powiązane artykuły