Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Czworonożny robot bada kanały Zurychu

Po raz pierwszy w historii w kanałach pod Zurychem testowany jest zaawansowany technologicznie robot. Celem testów jest sprawdzenie, czy maszyna jest w stanie wykonywać jedną z najbardziej niechcianych prac – sprawdzanie rur kanalizacyjnych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Pomimo tego, że praca w sektorze kanalizacji w Europie nie wiąże się z niebezpieczeństwami podobnymi do tych, którym muszą stawiać czoła pracownicy konserwujący kanalizację w niektórych krajach słabo rozwiniętych, nie oznacza to, że praca ta jest całkowicie pozbawiona ryzyka. Pomimo środków bezpieczeństwa inspektorzy i pracownicy wykonujący naprawy, wymiany oraz konserwacje w kanałach są stale narażeni na ryzyko zachorowania na choroby związane ze swoją pracą, które w niektórych przypadkach mogą stanowić nawet zagrożenie dla życia. Co więcej, choroby to nie jedyne ryzyko, z którym stykają się pracownicy – śmiertelnym zagrożeniem może być także nagłe wtargnięcie wody do kanału, w którym przebywa pracownik. Wykorzystywany w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu THING wszechstronny robot może sprawić, że któregoś dnia wszystkie te zagrożenia staną się przeszłością. Już teraz roboty typu ANYmal są w stanie dokonywać imponujących wyczynów. Według artykułu opublikowanego na portalu Phys.org przez partnera projektu, Politechnikę Federalną w Zurychu (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETHZ), robot widzi i słyszy, potrafi także dotykać przedmiotów, natomiast w przypadku wyposażenia maszyny w ramię chwytaka potrafi także „otwierać drzwi, usuwać odpady lub nacisnąć przycisk windy”. Zespół projektu THING pracuje obecnie nad ulepszeniem percepcji dotykowej robota – zdolności maszyny do postrzegania i manipulowania przedmiotami przy użyciu zmysłu dotyku. Głównym celem tych prac jest umożliwienie robotowi bezproblemowego samodzielnego poruszania się i zwiększania świadomości na temat swojego otoczenia. Do studzienki Do tej pory maszyna była testowana wyłącznie w laboratorium, jednak niedawno naukowcy zdecydowali się na wpuszczenie robota do jednego z kanałów pod Zurychem znajdującego się na głębokości 4 metrów pod ziemią. Celem tego eksperymentu było sprawdzenie, czy innowacyjne urządzenie będzie w stanie pewnego dnia zastąpić ludzi w pracy związanej z inspekcją rur kanalizacyjnych. Pierwszym zadaniem była weryfikacja, czy robot jest w stanie manewrować w ciemnościach spowijających kanały. Umieszczony w tunelu o wysokości 3 metrów i szerokości 5 metrów czworonożny robot odnalazł drogę pomimo braku światła, problemu nie stanowiło dla niego nawet wspięcie się na 20-centymetrowy stopień. Wszystko to dzięki elektronicznemu zmysłowi dotyku, czujnikom laserowym oraz kamerom, które robot ANYmal wykorzystuje do skanowania otoczenia. „Dostrzegając różnice na powierzchni betonu, nasz robot jest w stanie określić, gdzie znajduje się w danej chwili”, wyjaśnił Marco Hutter, profesor robotyki z ETHZ. Wykonana z elementów wytworzonych z włókna węglowego i aluminium maszyna jest nie tylko wytrzymała, ale także stosunkowo lekka – waży bowiem około 30 kilogramów. Cztery nogi oferują jej szereg możliwości, potrafi między innymi chodzić, kłusować, czołgać się, biegać, skakać, podnieść się po upadku, wspinać się po schodach, pokonywać bądź usuwać przeszkody, a także rozpędzić się do prędkości wynoszącej nawet do 1 m/s. Wbudowana wysokiej jakości kamera z przybliżeniem umożliwia robotowi zdalne zbieranie szczegółowych informacji, które są następnie interpretowane przy pomocy algorytmów widzenia maszynowego. Dzięki kamerze termowizyjnej robot zbiera dokładne dane na temat temperatury, co pozwala na wykrywanie zagrożeń takich jak pożary kabli, zanim faktycznie wystąpią. Bateria mikrofonów, obejmująca między innymi mikrofon ultradźwiękowy, potrafi wykrywać zmiany w pracy robota, a także wycieki gazów. Naukowcy wyposażyli maszynę także w zestaw czujników laserowych, które służą do tworzenia dokładnych map 3D całego otoczenia, a wykorzystane algorytmy komputerowe pomagają w identyfikacji przedmiotów i ludzi. W czasie przeprowadzonych testów robot wykonywał około 500 000 pomiarów na sekundę, które naukowcy będą analizowali w ciągu nadchodzących kilku miesięcy. Jeszcze w tym roku zespół projektu THING (subTerranean Haptic INvestiGator) zamierza sprawdzić działanie robota w polskiej kopalni miedzi, aby zweryfikować, czy maszyna radzi sobie z gorącym, zapylonym otoczeniem i żwirową nawierzchnią. Więcej informacji: strona projektu THING

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły