Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-12

Article available in the following languages:

Dwie organizacje wyróżnione nagrodą Radar Innowacji przenoszą swoje technologie z laboratorium na rynek

Wspólnym mianownikiem projektów zaprezentowanych w konkursie Radar Innowacji (Innovation Radar Prize) w 2018 r. była inteligentna technologia. Ale zdobywcy nagrody, która została wręczona 6 grudnia podczas ICT 2018 (czego świadkiem był także CORDIS), zaprezentowali coś więcej. Zatem czym było to „coś” w nagrodzonych projektach?

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Więcej na temat wszystkich zgłoszonych innowacji oraz samych zwycięzców można przeczytać tutaj. Jako próbkę tego, jak zrobić wrażenie na inwestorach, CORDIS prezentuje dwie inspirujące historie dotyczące wprowadzenia innowacji na rynek, które zostały przedstawione jury konkursu złożonemu z ekspertów. Uniwersytet Islandzki, zwycięzca w kategorii Technologia dla społeczeństwa (Tech for Society) Uniwersytet Islandzki jest instytucją koordynującą projekt Sound of Vision, realizowany pod egidą programu „Horyzont 2020”. W jego ramach opracowano zestaw wspomagania nawigacji dla osób słabo widzących, który składa się z kamery 3D skanującej otoczenie, przetwarzającej dane i dostarczającej informacje użytkownikom za pomocą komunikatów głosowych, a ponadto zawiera pas z 60 silniczkami wytwarzającymi drgania w obrębie tułowia. Występując jako oficjalny koordynator projektu, prof. Runar Unnthorsson podczas swojej prezentacji zaznaczył, że unikalność tego zestawu wynika z połączenia różnych funkcji. Jest to zwłaszcza prawdziwe, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że główne wsparcie mobilności osób niedowidzących wciąż stanowi biała laska, która pozwala na wykrywanie obiektów znajdujących się w odległości co najwyżej metra przed użytkownikiem i nie daje możliwości detekcji przedmiotów znajdujących się na wysokości głowy. W przypadku tego zestawu kodowanie można dostosować do indywidualnych potrzeb, więc użytkownik sam może wybrać sposób, w jaki będzie otrzymywać komunikaty o obiektach takich jak schody (np. w formie określonych schematów dźwiękowych). Zespół projektu przeprowadził ponad 1 000 godzin warsztatów z użytkownikami, wśród których znalazło się 45 osób zarówno niedowidzących, jak i widzących, ale z zasłoniętymi oczami. Projekt ten znajduje się na etapie w pełni działającego prototypu, ale zespół poszukuje dalszych środków na ulepszenie urządzenia, tak aby było łatwiejsze do noszenia i modniejsze, z myślą o wprowadzeniu pierwszego opłacalnego komercyjnie produktu na rynek w ciągu roku. Biorąc pod uwagę, że potencjalna wielkość europejskiego rynku to 30 milionów użytkowników, a strategia sprzedaży jest zgodna z założeniami polityki w zakresie opieki zdrowotnej i ubezpieczeń, prognozowane przychody po dwóch latach sprzedaży wyniosą około 1,3 mln EUR. Na przedstawicielach CORDIS wrażenie zrobił fakt, że w tym projekcie nacisk położono na budowanie silnych więzi z użytkownikami końcowymi. Simona Caraiman, członek zespołu, w wypowiedzi dla CORDIS zaznaczyła: „Pracowaliśmy z wieloma specjalistami, między innymi w dziedzinie neuronauki i nauk behawioralnych, ale zaangażowaliśmy w swoje prace także społeczność osób niewidomych, aby przetestować i ocenić nasz system, a z otrzymanych w ten sposób informacji zwrotnych zrobiliśmy bardzo dobry użytek”. Rzeczywiście, że zespół posiada szeroki pakiet szkoleniowy bazujący na rzeczywistości wirtualnej, a ponadto planuje wdrożyć technologię z pomocą krajowych instytucji dla osób niewidomych oraz placówek ochrony zdrowia. Rozważa nawet możliwość utworzenia spółek spin-off dla opracowanych przez siebie środowisk nawigacyjnych, celując między innymi w rynek gier. NIT, zwycięzca w kategorii Technologia na rzecz przemysłu i nowych zastosowań (Industrial & Enabling Tech) Dyrektor generalny NIT (New Infrared Technologies) Arturo Baldasano w swojej prezentacji wyjaśnił, że innowacja NIT jest związana z poprawą kontroli jakości procesów obróbki przyrostowej w zakresie laserowego osadzania i powlekania metalu. Obróbka przyrostowa jest techniką laserową do wytwarzania obiektów 3D, polegającą na dodawaniu materiałów warstwa po warstwie. Technologia NIT została opracowana w wyniku projektu MAShES, realizowanego w ramach programu „Horyzont 2020”, oficjalnie zakończonego w grudniu 2017 r. Opatentowany przez NIT detektor z głowicą laserową kontroluje i monitoruje procesy w celu zapobiegania problemom podczas produkcji. Jest to możliwe dzięki szybkim kamerom na podczerwień, działającym z prędkością 1 000 klatek na sekundę, wraz z wbudowanym algorytmem czasu rzeczywistego, co ma na celu regulację mocy lasera. Oznacza to, że producenci mogą natychmiast reagować na problemy, zmieniając parametry lub zatrzymując proces, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze. Baldasano wyjaśnił jurorom, że obecnie brak jest aktywnego rynku, ponieważ alternatywne systemy opierają się głównie na rozwiązaniach wizualnych. Ponadto technologia jest kompatybilna z niemalże wszystkimi typami głowic laserowych. Po przeprowadzeniu tysięcy testów NIT wprowadził swój produkt na rynek w lipcu 2018 r. i sprzedał pierwsze egzemplarze producentom maszyn z Niemiec, Japonii i Korei Południowej, którzy rozpoczęli już użytkowanie. W wypowiedzi dla CORDIS Baldasano stwierdził, że „Sposobem na doskonalenie tej rozwijającej się technologii jest monitorowanie i kontrola procesów. W tym przypadku kontrolujemy jedynie moc lasera, ale można w ten sposób kontrolować również inne elementy”. Aktualnie NIT posiada też system do kontroli procesów spawania laserowego. Jak w przypadku Sound of Vision, tak i w tym projekcie znaczącą rolę odgrywają szerokie możliwości rozwoju podstawowej technologii oraz zorientowanie na użytkownika końcowego; i są to cechy, które sprawiają, że dana technologia opuszcza laboratorium i z powodzeniem trafia na rynek. Prof. Unnthorsson podsumował to następująco: „Najpierw trzeba znaleźć rozwiązanie problemu, które pomoże ludziom, a potem dostosować technologię, przekształcając ją w coraz mniejszą i inteligentniejszą”.

Kraje

Islandia

Powiązane artykuły