European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Unijne projekty o największym wpływie na społeczeństwo wyróżnione nagrodą Horizon Impact Award 2020

Pięć europejskich projektów w dziedzinie badań i innowacji, które przyczyniają się do poprawy życia społecznego, otrzymało po 10 000 euro.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Unijna nagroda Horizon Impact Award jest przyznawana od 2019 roku, aby wyróżnić projekty mające wpływ na społeczeństwo i docenić zaangażowanych w nie naukowców. Ten sam cel przyświeca także tegorocznej edycji, w której nagrodzone zostały projekty w dziedzinie badań i innowacji wnoszące cenny wkład w różne obszary: medycynę, lotnictwo, elektronikę, ekologię i europejskie dziedzictwo piśmienne. „Horizon Impact Award ma na celu ukazanie, jak pomyślne wdrożenie rezultatów badań może wpłynąć na całe nasze społeczeństwo”, mówi Mariya Gabriel, europejska komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, cytowana w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie Komisji Europejskiej.

Projekty o największym znaczeniu

Podczas tegorocznej ceremonii odbywającej się w ramach Europejskich Dni Badań i Innowacji spośród 10 finalistów wyłoniono pięć zwycięskich projektów. Wśród zwycięzców znalazł się niemiecki zespół projektu MACH, który opracował urządzenie wspomagające pracę komór serca podczas oczekiwania pacjenta na dawcę. Produkt skierowany jest do najmłodszych pacjentów cierpiących na poważną niewydolność serca. Urządzenie posiada mechanizm pompujący krew, a innowacyjne wykorzystanie tłoków pozwoliło naukowcom zmniejszyć jego rozmiar i wagę, dając pacjentom swobodę poruszania się i autonomię. Jak wyjaśniono w filmie autorów projektu opublikowanym w serwisie YouTube, ogranicza to stres odczuwany przez pacjentów czekających na nowe serce. Zespół z austriackiego projektu TRANSKRIBUS, będącego częścią realizowanego w ramach programu „Horyzont 2020” projektu READ, w oparciu o rozpoznawanie wzorców i uczenie maszynowe przeanalizował historyczne archiwa i rękopisy dokumentów. W filmiku na temat projektu w przystępny sposób wyjaśniono wyniki badań: „Komputer jest teraz w stanie odczytywać stare rękopisy, a technologia dostępna jest dla wszystkich użytkowników platformy TRANSKRIBUS”. Rozwiązanie jest już wykorzystywane przez kilka archiwów narodowych do tworzenia skutecznych modeli rozpoznawania wzorców dla konkretnych języków. W ramach innego zwycięskiego projektu, portugalskiego INVISIBLE, opracowano nową klasę transparentnych komponentów elektronicznych z wykorzystaniem przyjaznych dla środowiska półprzewodników opartych na tlenkach metali. Technologia ta ma wiele zastosowań – od inteligentnych platform medycznych po nowe rodzaje energii. Wśród korzyści rozwiązania wymienić należy jego zrównoważony charakter i lepszą wydajność elektryczną, jak podano w filmie autorów projektu. We współpracy z partnerem przemysłowym zespół projektu stworzył pierwszy przeźroczysty wyświetlacz, który już wykorzystywany jest przez producentów urządzeń. Zespół francuskiego projektu CARING skupiał się na opracowaniu oprogramowania rozpoznającego praktyki pozwalające na oszczędzanie paliwa w przemyśle lotniczym. Oprogramowanie analizuje miliony lotów każdego roku, pomagając liniom lotniczym znacznie zmniejszyć wydatki na paliwo i ograniczyć emisje CO2. Technologia została wdrożona w wielu krajach o niskim i średnim dochodzie, umożliwiając im podjęcie działań mających na celu redukcję śladu węglowego. Jak dowiadujemy się z filmiku o projekcie, celem zespołu na następne pięć lat jest zmniejszenie emisji CO2 o 6 milionów ton. Z kolei francuski projekt OCEAN SENTINEL stanowi odpowiedź na problem nielegalnych połowów ryb, które wpływają także na inne gatunki zwierząt, takie jak ptaki i żółwie morskie oraz rekiny. W filmie wyjaśniono, jak innowacyjne urządzenia nakładane na albatrosy, pomagają w wykrywaniu nielegalnych połowów i zbieraniu informacji dla władz i organizacji związanych z ochroną oceanów i zagrożonych gatunków morskich. Nie mając wcześniej takiej możliwości, Komisja Europejska wykorzystała także tę okazję, aby przekazać nagrodę zwycięzcy zeszłorocznej edycji, holenderskiemu projektowi FRESH-DEMO. Opracowany w ramach projektu energooszczędny system nawilżania wydłuża okres przechowywania produktów, jednocześnie zapobiegając niepotrzebnemu używaniu opakowań. Więcej informacji: projekt MACH projekt TRANSKRIBUS projekt INVISIBLE projekt CARING projekt OCEAN SENTINEL

Słowa kluczowe

Horizon Impact Award, CARING, INVISIBLE, MACH, OCEAN SENTINEL, TRANSKRIBUS

Powiązane artykuły