Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowe technologie zwiększają efektywność energii wiatrowej w Europie

Naukowcy opracowują narzędzia, które mają pozwolić na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji farm wiatrowych. W 2020 r. te nowatorskie narzędzia zostaną przetestowane na trzech europejskich farmach wiatrowych.

Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko
Energia

UE stawia przed sobą ambitny cel, by stać się światowym liderem w dziedzinie energii odnawialnej. Ponieważ jest to stosunkowo nowa koncepcja, odnawialne źródła energii nie są wykorzystywane tak efektywnie, jak mogłyby być w przyszłości, gdy już zgromadzimy odpowiednie doświadczenie. Mimo to sektor rozwija się. Na przykład morska energia wiatrowa staje się coraz bardziej konkurencyjna i zyskuje na znaczeniu jako część systemu energetycznego. Jedną z głównych przeszkód stających na drodze do wykorzystania morskiej energii wiatrowej są wysokie koszty związane z eksploatacją i konserwacją (O&M). Koszty O&M stanowią dużą część całkowitego kosztu turbiny wiatrowej, często odpowiadając za około 30 % łącznego kosztu jej cyklu życia. Aby pobudzić rozwój energetyki wiatrowej w Europie, morskie farmy wiatrowe muszą stać się bardziej wydajne – rozwiązania tego właśnie problemu podjęli się uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu ROMEO. W projekcie ROMEO opracowywane są przydatne narzędzia, które umożliwią operatorom farm wiatrowych usprawnienie procesów decyzyjnych i przejście od zaplanowanych strategii korekcyjnych do mniej kosztownych strategii konserwacji zależnej od stanu. Zaawansowane systemy monitorowania będą mogły wykrywać kluczowe usterki w głównych elementach turbin wiatrowych. Opracowywane są również modele diagnozowania i przewidywania awarii w istniejących turbinach, co pozwoli zminimalizować czas przestojów. Interoperacyjna platforma oparta na chmurze i internecie rzeczy będzie stanowić zaawansowany system analityczny dla takich modeli diagnostycznych i prognostycznych, dzięki czemu można będzie dokładniej zrozumieć, jak zachowują się komponenty turbin w czasie rzeczywistym. W ten sposób operatorzy będą w stanie zmaksymalizować żywotność turbin oraz zminimalizować koszty eksploatacji i zarządzania. Testy pilotażowe na niemieckich i brytyjskich farmach wiatrowych Nowo opracowana technologia zostanie w przyszłym roku przetestowana na trzech europejskich morskich farmach wiatrowych. Farma na niemieckich wodach Morza Bałtyckiego ma moc 350 MW wytwarzaną przez 70 turbin. Dwie brytyjskie elektrownie to 27-turbinowa farma o mocy 62 MW u wybrzeży północnego Yorkshire oraz 108-turbinowa farma o mocy 714 MW u wschodniego wybrzeża Wschodniej Anglii, obie położone na Morzu Północnym. „Testy modeli i narzędzi, które opracowujemy, (…) rozpoczną się w połowie 2020 r.”, tłumaczy Cesar Yanes z firmy Iberdrola Renovables Energía, będącej koordynatorem projektu, w komunikacie opublikowanym w „Offshore Wind Journal”. „Projekty pilotażowe pokażą nam, na ile odnieśliśmy sukces, i umożliwią przetestowanie technologii monitorowania elementów turbin, takich jak przekładnia, łożysko główne i transformator oraz fundamenty turbiny”. Yanes dodaje, że testując swoje systemy na różnych farmach wiatrowych o odmiennych warunkach środowiskowych i turbinach, uczeni będą mogli udowodnić, że opracowana przez nich technologia może zostać przeniesiona na inne projekty morskie i lądowe. To, wyjaśnił, „będzie konieczne, jeśli mamy osiągnąć ogólny cel, jakim jest zmniejszenie kosztów energii wiatrowej”. Naszym celem jest zmniejszenie liczby awarii komponentów i nieplanowanej konserwacji przy jednoczesnej poprawie niezawodności”. Projekt ROMEO (Reliable OM decision tools and strategies for high LCoE reduction on Offshore wind) wykorzystuje szeroką wiedzę specjalistyczną 12 partnerów, w tym producentów komponentów turbin, dostawców usług, operatorów farm wiatrowych i liderów rynku IT. Faza pilotażowa ROMEO ma potrwać do zakończenia projektu w 2022 r. Więcej informacji: strona projektu ROMEO

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły