Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Połączenie farmy wodorostów i elektrowni słonecznej na morzu

Dwie wspierane przez UE holenderskie firmy zbudowały na Morzu Północnym instalację stanowiącą połączenie farmy fotowoltaicznej i farmy wodorostów. To pierwsze przedsięwzięcie umożliwiające wytwarzanie prądu z energii słonecznej i uprawę wodorostów w tym samym miejscu.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Deweloper morskich elektrowni słonecznych i firma zajmująca się hodowlą wodorostów uruchomiły na Morzu Północnym pierwszą na świecie instalację stanowiącą połączenie farmy fotowoltaicznej i farmy wodorostów. Holenderskie firmy, Oceans of Energy i The Seaweed Company, współpracują w ramach finansowanego ze środków UE projektu UNITED, który ma na celu promowanie bardziej zrównoważonego i wydajnego wykorzystania zasobów oceanicznych. Farmę morską utworzono na terenie stanowiska badawczego należącego do fundacji North Sea Farmers, znajdującego się 12 km od brzegu plaży w Scheveningen, dzielnicy Hagi. Poprzez wytwarzanie prądu z energii słonecznej i uprawę wodorostów na tym samym obszarze pokazano, że możliwe jest ulokowanie farmy glonów w przestrzeniach pomiędzy morskimi turbinami wiatrowymi.

Dwie instalacje z pływającymi panelami słonecznymi na Morzu Północnym

W 2019 roku firma Oceans of Energy uruchomiła jedną z pierwszych na świecie morskich farm fotowoltaicznych. Znajdowała się ona na Morzu Północnym, w pobliżu holenderskiego wybrzeża. Według artykułu opublikowanego w portalu internetowym „Energy Global” instalacja ta wytwarzała czystą energię przez rok, oparła się działaniu morskiej aury, wytrzymała napór nawet czterometrowych fal oraz przetrwała sztormy Ciara i Dennis w zimie 2019 roku. Zespół następnie skupił się na przetestowaniu paneli słonecznych w trudniejszych warunkach. Bieżąca instalacja testowa, umieszczona dalej od lądu, ma być odporna na fale o wysokości do 13 m. „System jest przygotowany do realizacji projektów energetycznych opartych na ogniwach fotowoltaicznych i turbinach wiatrowych, umożliwiając generowanie na morzu od 100 do 5 000 MW energii ze słońca na projekt. Wykorzystując zaledwie 5 % powierzchni części Morza Północnego należącej do Holandii, można wytwarzać energię pokrywająca połowę zapotrzebowania tego kraju. Można tego dokonać poprzez zagospodarowanie przestrzeni między turbinami wiatrowymi”, czytamy w artykule. „Najpierw uruchomiliśmy pierwszą morską elektrownię słoneczną na Morzu Północnym, a teraz z radością rozpoczynamy projekt stanowiący połączenie produkcji żywności z wytwarzaniem czystej energii, zaspokajający dwie istotne potrzeby”, powiedział Allard van Hoeken, założyciel i dyrektor generalny firmy Oceans of Energy, w komunikacie prasowym opublikowanym w portalu internetowym „DutchNews.nl”. Uprawa wodorostów do celów spożywczych, obecnie prowadzona przede wszystkim w Azji, może przyczynić się do ograniczenia eksploatacji zasobów rybnych w oceanach. Jednak wodorosty to nie tylko wartościowy pokarm. Mogą być także wykorzystywane do produkcji kosmetyków, paliwa i materiałów budowlanych. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie projektu UNITED produkcja wysokiej jakości wodorostów ma ogromny potencjał biznesowy, a połączenie takiej uprawy z farmą wiatrową może zmniejszyć koszty i zwiększyć rentowność. W ramach projektu UNITED (Multi-Use offshore platforms demoNstrators for boostIng cost-effecTive and Eco-friendly proDuction in sustainable marine activities) instalacje pilotażowe zostały uruchomione również w Belgii, Danii, Niemczech i Grecji. Poza wytwarzaniem energii z wiatru i uprawą wodorostów w tych czterech morskich lokalizacjach testuje się również hodowlę omułka jadalnego, ryb i ostrygi płaskiej. W przypadku tej ostatniej trwają też prace nad restytucją tego gatunku. Projekt dobiegnie końca w czerwcu 2023 roku. Więcej informacji: strona projektu UNITED

Słowa kluczowe

UNITED, obszary morskie, energia słoneczna, wiatr, wodorosty, Morze Północne

Powiązane artykuły