Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Badania kliniczne w Europie dają nadzieję pacjentom cierpiącym na nowotwory wywołane przez azbest

Naukowcy rozpoczęli badanie skuteczności nowatorskiego sposobu leczenia międzybłoniaka, wykorzystującego układ odpornościowy organizmu do walki z nowotworem.

Zdrowie

Międzybłoniak jest bardzo rzadkim, ale śmiertelnym nowotworem złośliwym, którego występowanie jest związane z narażeniem na działanie azbestu. Pomimo tego, że stosowanie azbestu zostało zakazane już wiele lat temu, stale wzrasta liczba przypadków zachorowania na międzybłoniaka, a jak pokazują niektóre szacunki, każdego roku choroba ta zabija nawet 43 000 osób. Średni czas przeżycia po rozpoznaniu choroby wynosi 9–12 miesięcy, a chemioterapia zapewnia wydłużenie średniej długości życia o około 3 miesiące. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu H2020MM04 zostało przeprowadzone badanie, w ramach którego udało się wykonać kolejny krok na drodze do przedłużenia średniego okresu przeżycia dzięki nowatorskiej, zindywidualizowanej immunoterapii. Informacja prasowa opublikowana w serwisie grupy zajmującej się wsparciem osób chorych na międzybłoniaka Asbestos.com podsumowuje badanie kliniczne fazy II/III: „Randomizowane badanie fazy II/III ma na celu zmierzenie skuteczności oraz aktywności w zakresie zwalczania nowotworu leku MesoPher, szczepionki łączącej własne dendrytyczne komórki odpornościowe pacjenta ze specjalnie zaprojektowaną linią komórkową”. Jak pies tropiący W badaniu realizowanym przez zaawansowaną spółkę zajmującą się biotechnologicznymi produktami klinicznymi biorą udział także uniwersytety, instytuty onkologiczne, a także szpitale w Belgii, Francji, we Włoszech, w Holandii oraz w Zjednoczonym Królestwie. Opublikowana w serwisie Asbestos.com informacja prasowa przytacza także wypowiedź doktora Deana Fennella, głównego badacza badania klinicznego oraz profesora klinicznej onkologii klatki piersiowej na Uniwersytecie w Leicester, który wyjaśnia proces przy pomocy analogii psa tropiącego. „Psy te są szkolone do rozpoznawania określonego zapachu, a następnie idą tam, skąd dobiega”, stwierdził. „To jest właśnie to, co robimy z tymi komórkami – najpierw przygotowujemy je poza ciałem pacjenta i uczymy je rozpoznawania międzybłoniaka, aby po ponownym wprowadzeniu do organizmu mogły zapoczątkować reakcję immunologiczną na nowotwór i zaatakować chore komórki”. W ramach badania klinicznego DENIM, w ramach którego prowadzone są badania nad immunoterapią opartą na komórkach dendrytycznych w celu leczenia międzybłoniaka, prowadzone są badania porównawcze dwóch opcji leczenia po standardowej chemioterapii: immunoterapii z wykorzystaniem komórek dendrytycznych MesoPher wraz z najlepszą opieką paliatywną (ramię A) oraz samej opieki paliatywnej (ramię B). Badanie będzie w pełni zrandomizowane. Pacjenci zakwalifikowani do ramienia A badania otrzymają co dwa tygodnie trzy zastrzyki zawierające komórki MesoPher oraz najlepszą opiekę paliatywną. Według podsumowania badania na stronie ClinicalTrials.gov pacjenci otrzymają także dwa dodatkowe zastrzyki w 18. i 30. tygodniu badania, w sytuacji kiedy chorobę uda się ustabilizować lub nastąpi częściowa/pełna odpowiedź organizmu”. Pacjenci zakwalifikowani do ramienia B badania otrzymają tylko i wyłącznie opiekę paliatywną po chemioterapii. Projekt H2020MM04 (DC-based immunotherapy to treat Malignant Mesothelioma) ma na celu przeprowadzenie badań naukowych oraz złożenie wniosków do Europejskiej Agencji Leków o dopuszczenie do obrotu nowej immunoterapii zwalczającej międzybłoniaka złośliwego. Partnerzy skupieni wokół projektu mają nadzieję, że nowy lek trafi na rynki na całym świecie, znacząco przedłużając średni okres przeżycia pacjentów cierpiących na ten nowotwór. Międzybłoniak, którego angielska nazwa – mesothelioma – pochodzi od mezotelium, błony pokrywającej wiele spośród narządów wewnętrznych organizmu, powoduje namnażanie się złośliwych komórek nowotworowych w opłucnej (międzybłoniak opłucnej) lub otrzewnej (międzybłoniak otrzewnej). Choroba występuje także czasem w osierdziu (międzybłoniak osierdzia) oraz w jądrach. Więcej informacji: strona projektu H2020MM04

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły