Skip to main content

Outer Wing Metrology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe metody pomiaru jakości powierzchni skrzydeł

Zmniejszające turbulencje skrzydła z naturalnym przepływem laminarnym (NLF, Natural Laminar Flow) mogą znacząco obniżyć zużycie paliwa i związane z nim emisje. Unijni naukowcy opracowali system kontroli jakości, który pomoże w produkcji i montażu takich skrzydeł.

Gospodarka cyfrowa
Transport i mobilność
Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe
Energia
Badania podstawowe

Uzyskanie małego pofalowania i szorstkości skrzydeł podczas produkcji jest z pozoru proste i nie wymaga zaawansowanych technologii. W rzeczywistości pomiar dużych powierzchni podczas produkcji i montażu z zachowaniem dużej dokładności w płaszczyźnie poprzecznej i głębi nie jest zadaniem łatwym, zaś obecnie brak jest systemu, który by to umożliwiał. W ramach finansowanego ze środków UE projektu WIMO (Outer wing metrology) powstał więc system kontroli jakości wykorzystujący różne układy pomiarowe umieszczone w jednym urządzeniu. Do tego celu potrzebne jest nie tylko stworzenie odpowiedniej aparatury, ale także innowacyjnych strategii analizowania dużych ilości danych. Partnerzy projektu opracowali zintegrowany system metrologiczny wyprzedzający nawet przyszłe kampanie pomiarowe. System ten jest przystosowany specjalnie do pomiaru parametrów skrzydeł samolotów. Zespół przeprowadził rozległe pomiary testowe i stworzył zautomatyzowaną procedurę kalibracji, dzięki której zmierzone dane można wykorzystywać w połączeniu z globalnym układem współrzędnych. Dodatkowo zaprojektowano narzędzie do wykonywania pomiarów na miejscu przez personel konserwacyjny przy zdalnej współpracy specjalistów. Zespół WIMO zdefiniował wymagania dotyczące pomiarów ogólnych oraz odpowiednie procedury oceny uzyskanych danych. Następnie skupiono się na zapewnieniu wydajności kampanii pomiarowych aż do fazy ostatecznego montażu skrzydeł. Badaczom z powodzeniem udało się zademonstrować system pomiarowy oraz pomiarową kamerę stereo, wykazując przy tym ich wysoką sprawność. Nominalne pole widzenia pozwala na wykonywanie wysoce dokładnych pomiarów przestrzeni pomiędzy żebrami oraz noska i górnej powłoki skrzydła. System można ustawić w dowolnej orientacji, a jego pozycję ustala się za pomocą trackera laserowego. Dzięki temu jest on w stanie prawidłowo lokalizować niepołączone segmenty powierzchni w przestrzeni 3D, co eliminuje konieczność stosowania dużych zakładek pomiędzy poszczególnymi podobszarami powierzchni. Uczestnicy projektu WIMO stworzyli przełomowy zintegrowany system pomiarowy umożliwiający kontrolowanie jakości powierzchni podczas produkcji nowego skrzydła NLF. Uzyskany w ten sposób płynny przepływ laminarny pozwoli znacząco obniżyć zużycie paliwa i emisje, a tym samym przyczyni się do budowy bardziej ekologicznego transportu powietrznego.

Słowa kluczowe

Powierzchnie skrzydeł, naturalny przepływ laminarny, WIMO, pomiary zewnętrznej konstrukcji skrzydeł

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania